coois

  1. cangrkmcan

    Coois - teyit

    Arkadaşlar merhaba, Coois raporunda teyit listesini aldığımızda gelen ekranda teyit edilecek aktivite1, 2,3,4.. kısımlarındaki verilerin nasıl hesaplandığı, nasıl bulunduğu veya nasıl yorumlandığı konusunda bilgi sahibi olan var mı ? Var ise anlatabilir mi?
Üst