değişiklik görüntüleme

  1. K

    MM02 ekranında yapılan değişiklikleri toplu görüntüleme

    Bir malzemenin ana verilerinde yapılan değişiklikleri MM02 --> Ortam --> Değişiklikleri Görüntüle adımı ile görebilmekteyiz fakat toplu malzeme girişi yaparak bu değişiklikleri tek bir adımda görüntüleyebileceğimiz yöntem var mıdır?
Üst