idoc

  1. Ö

    BİLGİ SAP Sistemine Toplu Veri Aktarımı SAP LSMW Kullanımı

    Merhabalar, Bu yazımızda, SAP Sisteminde neredeyse tüm modüller tarafından kullanılabilen SAP LSMW (Legacy System Migration Workbench) veri aktarma menüsünün 14 adımdan oluşan aşamalarını sırası ile anlatacağız. LSMW işlemini toplu veri kayıtlarında kullanmaktayız. Bu menüye ihtiyaç duyma...
  2. Ö

    BİLGİ IDOC Nedir?

    IDOC ( Intermadete Document ), SAP ve/veya Non-SAP sistemler arasında verileri, elektronik mesaj olarak, taşımak için kullanılan “veri taşıyıcı” yapılardır. Amaç olarak, XML yapısına benzemekle birlikte, söz dizimi farklılık gösterir. Başka bir değişle, iki sistem arasında veri taşımak için...
Üst