mm06

  1. Övünç DİNÇ

    Malzemenin Silinmek Üzere İşaretlenmesi-MM06

    SAP Material Management Flag Material for Deletion via MM06 Malzemenin Silinmek Üzere İşaretlenmesi-MM06 Unutmayalım ki, bir malzeme silinmek üzere işaretlenmişse işlem göremez ve BOM' lara eklenemez.
Üst