oba7

  1. Ö

    TCODE Kasa Defteri Belge Türü Tanimlama

    KASA DEFTERİ BELGE TÜRÜ TANIMLAMA Kasa işlemlerinde yapılan kayıtlar için belge türü tanımlanması gerekmektedir. SAP ERP sisteminde genelde SK belge türü ile kasa belge türü oluşturulur. Ancak istenmesi durumunda farklı belge türleride oluşturulabilir. Bunun için aşağıdaki bilgileri...
Üst