progress

  1. rerkuy

    SAP DOCS SAP Progress Indicator

    Geçerli pencerede işlem durumunu belirtmek için kullanılır. Durumu belirten “PERCENTAGE” değerini ve bu durumu tanımlayan “TEXT” değişkenleri alır. CALL FUNCTION ‘SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR’ EXPORTING percentage = 25 text = ‘Birinci işlem başlıyor…’. WAIT UP TO 3 SECONDS. CALL...
Üst