sap_edit

  1. R

    BİLGİ SE16N'de SAP_EDIT etkinleştirme

    Fonksiyon kodu " ve SAP_EDIT" SAP tablosunun girişleri işlevselliğini korumak etkinleştirmek için kullanılabilir. & SAP notu 1420281 uygulanırsa SAP_EDIT çalışmaz. SAP notu 1420281, bu değişkenleri ayarlayan bir alt yordam çağırmak için kullanılan programı uygulamadan önce GD-EDIT ve GD-SAPEdit...
Üst