satınalma

  1. T

    BİLGİ Satınalma ana verileri vergi göstergesi değişikliği

    Satınalma ana verileri vergi göstergesi değişikliklerinde kullanmanız için iki standart sap programı var. 1- Bilgi kaydı vergi göstergesi değişikliği --> RM06IMWS 2- Sözleşme / Teslimat Planı vergi göstergesi değişikliği --> RM06ENMW
  2. Övünç DİNÇ

    Standart Satınalma Talebi Yaratma

    Müşterinizde ihtiyaç duyulan bir malzemenin satınalma sorumlularına bildirilmesi ve tedariğinin sağlanması amacıyla satınalma talepleri oluşturulacaktır. Aşağıdaki menü adımı izlenerek ya da ME51N işlem kodu kullanılarak satınalma talebi yaratma iş adımına gidilir. Çizim 1.1 Satınalma Talebi...
Üst