sm30

  1. Ö

    ABAP SM30 ‘dan Bakımı Yapılan Tablolar İçin İşlem Kodu Oluşturma

    SM30 ‘dan bakımı yapılan tablolar için işlem kodu oluşturma İlk olarak se93 işlem koduna giriş yapılır, burada yeni oluşturulacak işlem kod girildikten sonra oluştur düğmesine basılır. Gelen ekranda işlem kodunun tipi “Transaction with parameters” seçilir. Bir sonraki ekranda, yeni...
Üst