varyant

  1. Övünç DİNÇ

    Varyant Konfigürasyonu ile Sipariş Üzerine Üretim

    SÜÜ - Varyant Konfigürasyonu ile Müşteri Siparişi İşleme senaryosunda, önceden seçilen karakteristik değerleri (malzeme varyantları) ve bu varyantlar için planlanan satış miktarlarına göre üretilen bileşenler içeren malzemelerle müşteri siparişi işleme gösterilmektedir. Müşteri siparişi...
Üst