BİLGİ BPC - Bütçe Çözümleri (Business Planing and Consolidation)

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
929
Çözümler
4
Tepki puanı
273
Puanları
63
Yaş
41
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
CFO'lar ve yönetici kadrosu kurumun kârlılığını maksimum düzeye çıkarmak, kurum maliyetlerini azaltmak, riski minimum düzeye çekmek ve ilgili tarafların güvenini pekiştirmek için büyük baskı altındadır. Kurumun bu hedeflere ulaşırken etkili olması için, planlamanın yanı sıra bütçeleme, tahmin, analiz, yasal yönetim raporlaması için güvenilir, güncel ve işlevsel verilere ihtiyaç vardır. Stratejik planlar doğrultusunda operasyonel bütçeleri belirlemek, şirket ve departman bazındaki planlamaları sorunsuz bir şekilde biraraya getirerek, maliyet senaryolarını akıllıca modelleme ve duyarlılık analizleri gerçekleştirme becerisine ihtiyaç kaçınılmazdır.

Kurum içi ve dışında, hem dahili hem de harici olarak raporlama ve konsolidasyon sürecini yönetebilmek için, eksiksiz dokümante edilmiş bir denetleme mekanizması oluşturmak ve Sarbanes-Oxley gibi yasal düzenlemelerle uyumluluğu sağlamak üzere bir yol bulmalısınız. Ancak kurumunuzun gelecekteki performansını öngörebilmek bir yana şirketinizin mevcut durumunun net bir resmini çizmek bile bazı durumlarda imkansız olabilir. Kurumunuz için kritik operasyonel ve finansal bilgiler bir çok uygulama ve veritabanına dağılmış halde, çalışanların e-posta eklerinde ve hesap çizelgelerinde sıkışıp kalmış, yapılandırılmamış veriler şeklinde bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda finansal verilerin denetlenmesi zor bir hale gelir veya etkin olmayan kontroller nedeniyle sonuçların güvenilirliği sorgulanır hale gelebilir. İş planlaması ve bütçeleme genellikle uzun soluklu, dikkat gerektiren ve verimlilikle yönetilmesi zor bir süreçtir.

Örneğin operasyonlardan sorumlu kişiler gerçekçi olmayan bütçe rakamları gönderdikçe, bütçenin icrasından sorumlu yöneticiler bilgileri dışında rakamları değiştirdikçe ve versiyon denetimi sorunları yönetilemeyip karışıklığa yol açtıkça, bütçeleme işlemi hızla bir "hesap çizelgeleri cehennemi"ne dönüşebilir. Hatta bu veriler farklı departmanlara, sistemlere ve hatta ülkelere dağılmış durumdaysa, konsolidasyonlar da aynı derecede sorunlu gerçekleşebilir. Önde gelen birçok şirketin SA P BusinessObjects Business Planning and Consolidation çözümü gibi stratejik kurum yönetimi çözümlerine yönelmesinin nedeni budur. Kullanıcılar için Tasarlandı, Kurumların Tüm İhtiyaçlarını Göz Önünde Bulundurarak Oluşturuldu SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation, güvenilir kurumsal verilere erişmenizi sağlamanın yanı sıra, planlama ve konsolidasyon süreçlerinizi optimize eder.

SAP BusinessObjects BPC çözümü ile stratejik, operasyonel planları SAP BusinessObjects Strategy Management uygulaması kullanılarak tanımlanmış kurumsal hedefler, inisiyatifler ve göstergelerle uyumlu hale getirmenize olanak sağlar. Bu uygulamayı kullanarak tüm risk faktörlerini planlayıp kavrayarak tüm inisiyatifleri desteklemek üzere bütçelenen finansal kaynakları yönetebileceğiniz bir sisteme sahip olacaksınız. SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation, kurumlardaki tüm kullanıcılar için tasarlanmış bir uygulamadır. Kurumunuz genelinde tüm kullanıcılar için işlevlere kişiselleştirilmiş, rol temelli bir erişim sağlar.
Bu erişim:
• Kullanıcı odaklı
• Süreç merkezli
• İleri görüşlü
• Birleşiktir

Kullanıcı Odaklı SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Kullanımı kolaylaştırmak için şu şekilde tasarlanmıştır:

• Microsoft Office uygulamaları gibi bilinen araçlar için yerel arayüz – Bilinen Microsoft Office uygulamalarının yanı sıra kolaylıkla kullanılabilen web arayüzü, uygulama için yerel arayüzler olarak işlev görür. Örneğin, bu özellik kullanıcılar için “canlı” operasyonel verilerle doğrudan bağlantılı olan Microsoft Excel hesap çizelgelerine yerel erişim sağlar; veriler gerçek zamanlı güncellendiğinde, hesap çizelgesi de güncellenir. Kullanıcılar, iyi bildikleri araçlarla çalışırken minimum düzeyde eğitime gereksinim duyar ve ilk günden itibaren verimli çalışır.

• Akıllı işlem panelleri – Bu paneller kullanıcılara, bir uygulamada nerede olduklarına ve güvenlik profillerine dayalı olarak, uygun seçimler sağlar. Böylece minimum eğitimle neyi, ne zaman ve neden yaptıklarını anlamalarına olanak verir.

• Self servis raporlama – Tüm kullanıcılar BT 'den talep etmeye gerek kalmadan anında bilgilere ulaşabilir ve anında rapor oluşturabilir. Basit sürükle ve bırak arayüzler kullanıcılarınızın kolaylıkla rapor oluşturmasını sağlar. Özel raporlar yaratabilir veya şirketinizin standartlarını karşılamak için SA P BusinessObjects BPC çözümü ile birlikte gelen raporlama şablonlarını kullanabilirsiniz. Süreç Merkezli Finans departmanlarının karşı karşıya kaldığı zorluklardan biri de çalışanların ve üretime dönük yöneticilerin tüm kurum kapsamında yürüyen bütçe süreçlerini izlemesidir – örneğin yıllık veya üç aylık bütçeleme veya yıl sonu kapanışı. Tüm kurum içinde doğru süreç desteği sağlanmadığında, küçük sapmalar bile göstergeleri etkileyebilir. Self-servis iş süreci akışları kullanıcıları bir süreç boyunca her adımda yönlendirir ve bir süreçteki, örneğin hesapların kapanması gibi, gerekli adımların tamamlanmasını sağlar. İş süreci akışları otomatik olarak izlenir ve denetlenir. SA P BusinessObjects BPC, iş kullanıcılarının BT 'den yardım almadan sahip olup değiştirebilecekleri, en iyi uygulamalara dayalı yaygın süreçler ve süreç akışlarıyla birlikte gelir. İleri Görüşlü SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation sektördeki en gelişmiş tahmin analitikleri sağlamak için geçmiş işlemlerinizden ve finansal verilerinizden yararlanır.

Verileri otomatik olarak analiz eder ve sebep-sonuç gibi kritik bilgileri proaktif biçimde sağlar. Bu durum size geçmişte neler olduğunu değerlendirmeye ve geleceğe yönelik performansı arttırmak için riske ayarlı planlar yapmanıza yardımcı olur.

Bu değerlendirme şu şekilde gerçekleşir:

• Otomatik, tahmin analitikleri – Bu özellik kullanıcıları negatif sapmalar hakkında proaktif olarak uyarır ve gelecekteki düşük performans riskine karşı performans metriklerinde erken uyarı sistemi sağlar. Aynı zamanda öngörülen sonuçları daha iyiye taşıyabilmek adına otomatik olarak işlemler önerir.

• Otomatik sapma ve temel sebep analizi – Bu özellik sayesinde sapmalar ve temel sebepler için hızlı bir şekilde açıklamalar bulabilirsiniz; böylece yönetimin dikkatinin nereye odaklaması gerektiğini bilirsiniz. Birleşik Merkezi veri ambarı, plan verilerine ek olarak operasyonel sistemlerinizden elde edilen güncel fiili verileri içerir. Böylece şirketinizin, bir önceki yıl gerçekleşen fiili verilerinden gelecek yılın planlarına ve bütçelerine kadar, nasıl performans gösterdiğinin ve nasıl bir performans beklenildiğinin tam bir resmini hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

Örneğin, bir önceki yılın özel pazarlama harcamalarını bu yılın bütçesiyle karşılaştırmak gibi ayrıntılara girmeniz gerekirse, bunları tek bir uygulama ile gerçekleştirebilirsiniz. Bütçeleme ve yasal raporlama gibi işlemler, etkin ve işbirliğine dayalı süreçlerdir. Risk olasılıklarını analiz ederek şirket performansını artıracak şekilde anlayışıyla risk yönetimine yardımcı olan ve gelecekteki iş sonuçlarının geneline katkıda bulunan bir sistem ile daha iyi kararlar alınabilir. İş Planlaması ve Bütçeleme SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation sayesinde tanıdık ve kullanımı kolay araçlarla planlama, bütçeleme, tahminde bulunma, ileriye dönük analiz ve raporlama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Planlama ve Bütçeleme Tek bir uygulama ve kullanıcı arayüzü ile aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı dağıtım gibi finansal ve operasyonel planlama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Planlara ilişkin işbirliği yürütebilir, paydaşların etkileşimi çalışmalarını sağlayarak versiyon ve değişiklikleri izleyebilir, yöneticileri planlama sürecine dahil edebilir, tüm sürece sahip olma imkanını ve şeffaflığı sağlayabilirsiniz. Tüm bütçeleme süreçleriniz, doğru insanların doğru zamanda katılımda bulunmasını sağlayarak iş akışları ve otomasyon ile desteklenir. Böylece bütçelemenin arkasındaki öyküyü anlatmaya yardımcı olan Microsoft Office belgeleri ve e-posta gibi bir yapıya girmemiş verileri kolayca bir yapıya sokabilirsiniz. Bu uygulama, aynı zamanda herkesin üzerinde anlaştığı ve stratejik planlarla uyum sağlayan bütçe süreçlerinin akıcı hale gelmesini de destekler. Web tabanlı arayüz ile oldukça dağınık konumlardaki süreç sahiplerinin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak hesap çizelgeleri üzerinde birlikte çalışabilmesine izin verir. Üstelik hem gerçek zamanlı hem de geçmişe yönelik operasyonel ve finansal verilerin tutarlı, tek bir versiyonu ile başladığınız için bütçelerinizin tutarlılığına ve doğruluğuna da güvenebilirsiniz. Tahminde Bulunma ve İleriye Dönük Analiz Sürecini basitleştirmek için iş süreci akışları planlama ve bütçelemeyi destekleyen veri ve süreçlere sıkı bir şekilde bağlıdır. Tahmin modelleme ve senaryo planlama işlevleri, bütçelemenin uygunluğunun gerçek zamanda değerlendirilmesini sağlar. İleriye dönük analiz işlevi, eğilim ve mevsimsellik algoritmalarının da ötesine geçerek daha doğru planlar ve bütçeler üretmenizi, kesintisiz tahminler oluşturmanızı ve olabilecek en etkin tahmin yürütme işlemi için gerçek zamanlı fiili verileri geçmişe ilişkin veriler ile birleştirebilmenizi sağlar.

Raporlama ve Analiz SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation ile aynı zamanda finansal ve operasyonel raporlama ve analiz çözümü de elde edersiniz. Üretim ve yönetim raporlama (istisna raporları dahil), finansal ve operasyonel analiz ve çok boyutlu analiz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

SAP BusinessObjects BPC, size analiz gerçekleştirirken uzaktan çevrimdışı çalışabilmeniz için üzerinde çalıştığınız verileri yakalayan "Park-and-go" özelliği de sağlar. Kurumsal Konsolidasyon SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation hızlı bir mali kapanış süreci boyunca tüm yasal konsolidasyon ve yönetim konsolidasyonu ile raporlama gereksinimlerinizi karşılar. Merkezi bir veri ambarında operasyonel sistemlerinizden alınan güncel fiili veriler bulunduğu için her zaman uyumlu hesap çizelgelerine hızlı erişimiz vardır, konsolidasyon sürecinizi haftalar önce tamamlayabilirsiniz ve Sarbanes-Oxley Kanunu gibi yasal düzenlemelerle uyumu eş zamanlı olarak destekleyebilirsiniz. Özellikle de performans verilerinin tek, merkezi bir görünümünü elde edererek kâr-zarar, nakit akışı ve bilançolar gibi raporlamalara bilgilere ilişkin bilgileri net, şeffaf hızlı bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu çözüm ile bütçe ile fiili verileri karşılaştırmanıza, şirketler arası eliminasyon sürecini otomatikleştirmenize, her düzeyde kurumsal işlemlerin şeffaflık kazanmasına, çok sayıda para birimini yönetebilmenize ve dönüştürmeler yapmanıza, dağıtım ve eliminasyon işlemleri gerçekleştirmenize yardım eder.

Otomatize edilmiş raporlar, GAAP ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) dahil tüm raporlama standartlarını destekler. SAP BusinessObjects BPC, düzenlemeler ve finansal standartlarla ilgili uyumluluk ihtiyacınızı karşılar ve eksiksiz biçimde belgelenmiş bir denetleme mekanizması oluşturur.

Kurumsal Performans Yönetimi için SAP BusinessObjects Çözümleri SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation, şirketinizin varolan veri varlıklarının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı, kapsamlı bir çözüm seti olan SAP BusinessObjects kurumsal performans yönetimi çözümlerinin bir parçasıdır. Bu çözümler kurumunuza operasyonel şeffaflık, görünürlük ve daha fazla güven kazandırır. Sonuç, optimum denetim ve rekabet avantajıdır. Çözümler SAP Business Suite uygulamalarıyla, SAP BusinessObjects kurumsal kontrol, risk yönetimi ve uyumluluk çözümleriyle ve SAP iş zekası platformuyla birlikte çalışabilir. Böylece, iş kârlılığınızı maksimum düzeye çıkarabilir, risk ve uyumluluğu yönetebilir, şirketinizdeki tüm sistemleri, çalışanları ve süreçleri optimize edebilirsiniz.
 
Üst