Malzeme Ana Verisi

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
929
Çözümler
4
Tepki puanı
273
Puanları
63
Yaş
41
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
Malzeme Ana Verisi

Ana veriler, uzun bir dönem kalması öngörülen veri kayıtlarını içerir. Bunlar genellikle merkezi olarak saklanır ve tüm uygulamaları kapsayacak biçimde işlenir. Böylelikle verilerin gereksiz bir biçimde yinelenmesi engellenmiş olur.


Malzeme ana verisi temel veriler görünümleri malzemenin üst birimi (tüm şirketler) düzeyinde tanımlanır. Bu veriler, malzemenin doğasından kaynaklanan malzemeyi tanımlayıcı veriler (hacim, ebat ve ağırlık) ve malzemeyi kontrol etme işlevi olan (malzeme türü ve sektör) gibi çeşitli kriterlere göre sıralanır.

malzeme.jpg


Sektör (Industry Sector)

Malzemenin sektöre tayin edilmesi, ekranları, ekranlarla ilgili sonuçları ve ekranlardaki sektöre özgü alanları gösterilmesine yardımcı olur.

Malzeme Türü (Material Type)

Malzeme türü, malzeme stoklarının nasıl yönetileceğini, miktar değişikliklerinin malzeme ana verilerinde mi yoksa değer değişiklikleri olarak Mali Muhasebedeki stok hesaplarında mı güncelleneceğini belirler. Malzeme türü ayrıca, malzemeler stoğa kaydedildiğinde ya da depodan çıktığında hangi hesapların etkileneceğini belirler.

Malzeme Görünümleri

SAP ’de malzeme ana verileri farklı modüllere ait bilgilerin farklı sekmelerde sakladığı bir yapıdadır. PP modülünün tanımladığı ve kullandığı sekmeler; MİP1, MİP2, MİP3, MİP4, İş Planlaması ve Tahmin’dir. Bu ekranlar üretim yeri düzeyinde tanımlanmaktadır.

MİP görünümündeki başlıca alanları şunlardır;

MİP Karakteristiği: SAP ’de farklı yöntemler kullanılarak Malzeme İhtiyaç Planlaması yapmak mümkündür.Bu yöntemlerin her biri MIP karakteristiği olarak adlandırılmaktadır. Yeniden sipariş seviyesi ile planlama, tahmine dayalı planlama, MİP olmadan ÜA açılımıyla planlama gibi MİP karakteristiklerinden malzemenin planlama politikasına uygun olan seçilir.

Yeniden Sipariş Seviyesi: SAP ’de malzemeler için yeniden sipariş seviyeleri tanımlanabilmektedir. Eğer malzemenin stoğu bu seviyenin altına düşerse, sistem malzemeyi bir sonraki planlama için işaretleyecektir. Yeniden sipariş seviyesi planlaması için önemli bir veri alanıdır.

MİP Parti Büyüklüğü: Bir malzeme üzerine düşen ihtiyaçları hangi parti büyüklükleri ile karşılayacağımız bilgisinin belirlendiği alandır. Bu alan için sabit parti büyüklüğü, ihtiyaç kadar parti büyüklüğü gibi stratejiler uygulanabileceği gibi önceden belirlenebilecek belli bir dönem içinde oluşan ihtiyaçlar için toplu üretim veya satınalma yapılmasını sağlayacak parti büyüklüğü stratejilerini kullanmak da mümkündür.

Asgari parti büyüklüğü: Tedarik edilecek malzemenin minimum tedarik miktarıdır.

Azami parti büyüklüğü: Eğer malzeme tedarik edilecekse, azami parti büyüklüğü tutarınca tedarik edilebilir. Sistem, bu miktarın üzerindeki tedarik önerilerine izin vermeyecektir.

Azami stok: Bir malzemenin, sistemde ulaşabileceği en fazla miktar azami stok olarak tanımlanır. Parti büyüklüğü belirleme sırasında “Maksimum stok seviyesine kadar ikmal” stratejisi kullanılacağında doldurulması gereken bir ana veridir.

Bileşen grubu ıskartası: Bileşen grubu ıskartası, yüzde olarak tanımlanır. Malzeme eğer üst seviye bir malzeme ise, yani altında bileşenleri olan, üretilecek bir malzeme ise, bu malzemenin üretimi sırasında ortaya çıkan ıskarta miktarı, bileşen grubu ıskartası girilerek belirlenebilir. Örneğin üretilecek miktar 200 ise ve bileşen grubu ıskartası olarak %10 belirlenmişse, sistem planlı siparişi 220 olarak oluşturur.

Tedarik Türü: Bir malzemenin içerde mi dışarıda mı üretildiğini belirleyen sınıflandırma yöntemidir. Bir malzeme ya içeriden tedarik edilir yani üretimi yapılır; ya dışarıdan tedarik edilir ya da bazı durumlarda üretilirken bazı durumlarda dışarıdan tedarik edilir. SAP ’deki tedarik türleri bu üç seçeneği kapsamaktadır.

Özel tedarik: Malzemenin tedarik türünü daha detaylı olarak belirtmek için bu veri alanı kullanılır. Özel tedarik alanı, tedarik türü alanının etkinliğini kaldırır. Standartta kullanılabilen özel tedarik türleri: Konsinye, Dışarıdan tedarik, Fason üretim, stok nakli, üretim yerinden mip alanına stok nakli, yapay bileşen grubu, doğrudan üretim/sipariş ağı, yapay(ön planlama), başka üretim yerinden çekme ve başka üretim yerinde üretimdir. Başka üretim yerlerinde üretilen malzemeler için bu özellik kullanılacaktır.

Teyit sonrası otomatik çekme: SAP sisteminde, bir teyit verildiği sırada, teyit verilen malzemenin bileşenlerinin stoktan otomatik olarak çekilmelerine “backflush” yani teyit sonrası otomatik çekme denmektedir. Ana verideki teyit sonrası otomatik çekme indikatörü, malzemenin backflush edilip edilmeyeceğini belirler.

Üretim depo yeri: Planlı sipariş ve üretim siparişlerinin kullanılması durumunda, üretim depo yeri, malzeme üretildiğinde konulacağı depo yeri olarak tanımlanabilir. Sistem, anaveriden aldığı değeri planlı siparişe ve üretim siparişine kopyalayacaktır.

Dışardan tedarik depo yeri: Eğer malzeme dışarıdan tedarik ediliyorsa, dışarıdan tedarik depo yeri, malzemenin tedarik edilmesinden sonra gireceği depo yerini belirtir. Sistem satınalma talep ve siparişlerine bu depo yerini anaveriden alarak kopyalayacaktır.

Emniyet stoğu: Sistemde malzeme miktarı açısından açık oluşmaması için emniyet stoğu tanımlanabilir. Emniyet stoğu, belirli bir periyotta malzeme için gelen yüksek talebi karşılamak için bir tampon görevi görür.

Asgari emniyet stoğu: Emniyet stoğunun en alt sınırını ifade eder.

Strateji Grubu: SAP ’de üretim yöntemleri için farklı stratejiler bulunmaktadır. Firmanın üretim tipine, stok yapısına ve de satış politikasına uygun grup ya da gruplar seçilerek planlamaya ve üretime yön verilir. Bu alanda depoya üretim, sipariş üzerine üretim, son montaj ile planlama gibi pek çok strateji yer almaktadır.

Münferit toplu göstergesi: Malzeme ihtiyaçlarının nasıl gruplandırılacağını belirtir. Malzeme ihtiyaçları münferit ya da toplu olarak izleniyor olabilir. Münferit seçildiğinde sistem, malzemeye olan ihtiyaçları ihtiyaç kaynağı bazında ayıracaktır. Toplu seçildiğinde ise sistem, malzemeye belli bir periyotta ihtiyaç duyulan miktarları toplayacak ve toplu olarak gösterecektir.

Bileşen ıskartası: SAP sisteminde, bir malzeme eğer bileşen ise, sahip olacağı ıskarta yüzdesi önceden anaveride belirtilebilir. Bileşen grubu ıskartasından farkı, malzemenin bir ürün ağacı bileşeni olduğu durumlarda kullanılıyor olmasıdır.

Seri no profili: Malzeme için seri numaraları kullanılacaksa, sistemde önceden tanımlanacak olan seri numarası profilini malzeme ana verisine atamak gerekir. Seri numarası profili, malzemelere seri numarası atanması sırasında kullanılacak olan şartları ve iş süreçlerini belirler.

Parti zorunluluğu göstergesi: SAP sisteminde malzemeler parti olarak da yönetilebilmektedir. Eğer bir malzeme, partiler halinde yönetilecekse, batch zorunluluğu alanı doldurulmalıdır. Eğer mevcut dönemde ya da geçmiş dönemde malzeme stoğu varsa, bu indikatör değiştirilemez.

Teslimat açığı toleransı sınırı: SAP sisteminde üretim siparişlerinde yapılacak mal girişleri için tolerans belirlemek mümkündür. Teslimat açığı toleransı, bir üretim siparişine, sipariş miktarının % kaçı kadar daha az mal girişi yapılabileceğini belirler. Örneğin teslimat açığı toleransı %10 olan 100 adetlik bir üretim siparişine, 90 adetlik teyit verebilmek mümkündür.

Teslimat fazlası toleransı sınırı: Teslimat fazlası toleransı, bir üretim siparişine, sipariş miktarının %kaçı kadar daha fazla mal girişi yapılabileceğini belirler. Örneğin teslimat fazlası toleransı %40 olan 100 adetlik bir üretim siparişine, 140 adetlik bir teyit verebilmek mümkündür.

Sınırsız göstergesi: Tesmimat açığı ve teslimat fazlası sınırlarının kullanılmayacağı zamanlarda, sınırsız göstergesi üretim siparişi için istenildiği kadar mal girişi yapılabileceğini ifade eder.
 
Üst