ABAP Mass Select and Print Material Master Change History

Konu Kategorisi
 1. ABAP Temel Bilgiler
Kullanıcı Değerlendirmesi
5.00 Oylama

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
929
Çözümler
4
Tepki puanı
273
Puanları
63
Yaş
41
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
 1. SAP MM
 2. SAP PP
Katılım Bölgesi
 1. İzmir
SAP sisteminde bir çok kullanıcı malzeme üzerinde yapılan tarihsel değişiklikleri görüntülemek ister.
Bunlara en basit örnek sistemde standart olarak gelen,

TCode: MM04 ekranıdır.

1524121450545.png


MM04 üzerinde gelen değişiklik verileri talepleriniz için yeterli olamayabilir,

1524121616663.png


Eğer detaylı değişiklik izlemeye yada veri çıkışına (Rapor) ihtiyacınız varsa aşağıdaki ekranlar üzerinden değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz.

PHP:
MM04 Display material Change Documents  Logistics - Material Master
AUT10 Evaluation of Audit Trail  Logistics - Electronic Data Records
CS03 Display material BOM  Logistics - Bills of Material
SCU3 Table history  Basis - Table History
SCDO Display Change Document Objects  Basis - Change Documents
CS80 Change Documents for material BOM  Logistics - Bills of Material
ME1P Purchase Order Price history  MM - Purchasing
BD52 Activ.change pointer per chng.doc.it  Basis - ALE Integration Technology
CS20 Mass Change: Initial Screen  Logistics - Bills of Material
VB13 Display material Substitution  SD - Conditions
WG21 Create material groups  Logistics - Material Groups
BD50 Activate Change Ptrs for Mess. Type  Basis - ALE Integration Technology
CKMPCSEARCH Price Change Documents for material  CO - Price Change
S_AHR_61016380 Logged changes in Infotype Data  Cross Application - Cross-Application Components
BD21 Select change pointer  Basis - ALE Integration Technology
MM19 Display material & at Key Date  Logistics - Material Master
CKMPCD Display Price Change Document  CO - Price Change
MD06 Collective Display Of MRP List  PP - Master Data
CEWB PP: Engineering Workbench  PP - Routing
CN60 Change Documents for Projects/Netw.  Project Systems - Information System
LU04 Selection of Posting Change Notices  Logistics Execution - Warehouse Management
MM12 Schedule Changing of material &  Logistics - Material Master
MD07 Current material Overview  PP - Master Data
RSSCD100 Display Change Documents  Basis - System Audit Information System
OS27 Modification Parameters for BOMs  Logistics - Bills of Material


Yukarıda veriler TCode örnekleri size yeterli gelmiyorsa aşağıda yer alan rapor örneğini kullanarak tablo ve verilerinizi kendinize göre revize ederek ihtiyaç duyulan raporu oluşturabilirsiniz.

Not: CDHDR ve CDPOS ekranlarına SE16 içerisinden ulaşabilirsiniz.


PHP:
Mass Select and Print Material Master Change History
*** SAPOfis Start of Program

TABLES:

CDHDR, CDPOS, MARA, MAKT, MARD.


FIELD-GROUPS: HEADER.


DATA: BEGIN OF CHGDOC OCCURS 50.

INCLUDE STRUCTURE CDRED.

DATA: END OF CHGDOC.

DATA:

   CHGTYPE(1),

   PLANT(4),

   MATNR1 LIKE CHGDOC-OBJECTID.

 
SELECT-OPTIONS:

  XMATNR FOR CDHDR-OBJECTID,  "Material

  XUDATE FOR CDHDR-UDATE,    "Change Date

  XUNAME FOR CDHDR-USERNAME,  "User Name

  XTCODE FOR CDHDR-TCODE,    "Transaction Code

  XWERKS FOR MARD-WERKS.    "Plants


SELECTION-SCREEN SKIP.


*Filter change type

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK CHG0 WITH FRAME TITLE TEXT-001.

  PARAMETERS : XCHG1 AS CHECKBOX DEFAULT 'X',

        XCHG2 AS CHECKBOX DEFAULT 'X',

        XCHG3 AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK CHG0.START-OF-SELECTION.


INSERT:

    CHGDOC-OBJECTID    "Material

    CHGTYPE        "Change type

    PLANT

    CHGDOC-CHANGENR

    CHGDOC-USERNAME

    CHGDOC-UDATE

    CHGDOC-TCODE

    CHGDOC-TABNAME

    CHGDOC-TABKEY

    CHGDOC-CHNGIND

    CHGDOC-FNAME

    CHGDOC-FTEXT

    CHGDOC-TEXTART

    CHGDOC-OUTLEN

    CHGDOC-F_OLD

    CHGDOC-F_NEWINTO HEADER.


SELECT * FROM MARA WHERE MATNR IN XMATNR.


  MATNR1 = MARA-MATNR.

  CALL FUNCTION 'CHANGEDOCUMENT_READ'

   EXPORTING

*     ARCHIVE_HANDLE       = 0

*     CHANGENUMBER        = ' '

*     DATE_OF_CHANGE       = '00000000'

     OBJECTCLASS        = 'MATERIAL'

     OBJECTID          = MATNR1

*     TABLEKEY          = ' '

*     TABLENAME         = ' '

*     TIME_OF_CHANGE       = '000000'

*     USERNAME          = ' '

*     LOCAL_TIME         = ' '

   TABLES

     EDITPOS          = CHGDOC

   EXCEPTIONS

     NO_POSITION_FOUND     = 1

     WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE  = 2

     TIME_ZONE_CONVERSION_ERROR = 3

     OTHERS           = 4.

  LOOP AT CHGDOC.

   CHECK: CHGDOC-UDATE  IN XUDATE,

       CHGDOC-USERNAME IN XUNAME,

       CHGDOC-TCODE  IN XTCODE.


*   Chg type: 1. Part revision, 2. Price change, 3. Others

   CASE CHGDOC-TCODE.

     WHEN 'MM01' OR 'MM02' OR 'MM03'. CHGTYPE = '1'.

     WHEN 'MR21'. CHGTYPE = '2'.

     WHEN OTHERS. CHGTYPE = '3'.

   ENDCASE.

*   Filter chg type

   IF ( CHGTYPE = '1' AND XCHG1 <> 'X' ) OR

    ( CHGTYPE = '2' AND XCHG2 <> 'X' ) OR

    ( CHGTYPE = '3' AND XCHG3 <> 'X' ).

    CONTINUE.

   ENDIF.

*   Plant is a substring of tabkey

   PLANT = CHGDOC-TABKEY+21(4).

  IF NOT ( XWERKS IS INITIAL ) AND NOT ( PLANT IS INITIAL ).

 CHECK PLANT IN XWERKS.

 ENDIF.

 EXTRACT HEADER.

 ENDLOOP.

ENDSELECT.


END-OF-SELECTION.

SORT.

LOOP.

* Material

  AT NEW CHGDOC-OBJECTID.

   SELECT SINGLE * FROM MAKT WHERE MATNR = CHGDOC-OBJECTID.

   FORMAT INTENSIFIED ON.

   SKIP. SKIP.

   WRITE:/' *** Material:', (18) CHGDOC-OBJECTID, MAKT-MAKTX.

  ENDAT.

* Change type

  AT NEW CHGTYPE.

   FORMAT INTENSIFIED ON.

   SKIP.

   CASE CHGTYPE.

     WHEN '1'.  WRITE:/ ' ** Change type: PARTS REVISION'.

     WHEN '2'.  WRITE:/ ' ** Change type: PRICE CHANGE'.

     WHEN '3'.  WRITE:/ ' ** Change type: OTHERS'.

   ENDCASE.

   SKIP.

  ENDAT.


  SHIFT CHGDOC-F_OLD LEFT DELETING LEADING SPACE.

  SHIFT CHGDOC-F_NEW LEFT DELETING LEADING SPACE.

  FORMAT INTENSIFIED OFF.

  WRITE:

   /   PLANT     UNDER 'Plant',

   (50) CHGDOC-FTEXT  UNDER 'Field',

   (45) CHGDOC-F_OLD  UNDER 'Old value',

   (45) CHGDOC-F_NEW  UNDER 'New value'.

  AT NEW CHGDOC-CHANGENR.

   FORMAT INTENSIFIED OFF.

   WRITE:

      CHGDOC-CHANGENR  UNDER 'Change doc',

      CHGDOC-TCODE   UNDER 'Tcod',

      CHGDOC-USERNAME  UNDER 'User name  ',

      CHGDOC-UDATE   UNDER 'Date  ' DD/MM/YY.

  ENDAT.

  AT END OF CHGDOC-OBJECTID.

   SKIP.

   ULINE.

   SKIP.

  ENDAT.

ENDLOOP.

TOP-OF-PAGE.

WRITE: / SY-DATUM, SY-UZEIT,

  50 'ABC PTE LTD',

  100 'page', SY-PAGNO,

    / SY-REPID,

  48 'Change Documents Report',

  100 SY-UNAME.


SKIP.

ULINE.


WRITE:/3

    'Change doc',

    'Tcod',

    'User name  ',

    'Date  ',

    'Plant',

  (50) 'Field',

  (45) 'Old value',

  (45) 'New value'.

ULINE.


*** SAPOfis End of Program
 
Üst