SAP APO: Sap Ulaştırma Yönetim Çözümüne Giriş

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
929
Çözümler
4
Tepki puanı
273
Puanları
63
Yaş
41
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
Genişletilmiş SAP tedarik zinciri yönetimi, mySAP.com’un anahtar parçasıdır. Herhangi bir büyüklükteki şirketin işlerinde işbirliğiyle tedarik zinciri planlama ve icra faaliyetlerini birleştirebilmesini sağlar. MySAP.com iş senaryoları; genişletilmiş tedarik zinciri üzerinden tedarik zinciri yönetimi için talep ve kaynak planlaması, dağıtım ve üretim planlaması, üretim programlama, malzeme ve stok yönetimi, üretim kontrol ve bakım, ulaştırma yönetimi ve depo yönetimini içeren tüm ana fonksiyonel alanları kapsar.


SAP tedarik zinciri yönetimi SAP R/3, SAP Advanced Planner and Optimizer (APO) ve SAP Logistics Execution System (LES) ‘in bileşimidir ve pazar içinde internet tabanlı fonksiyonlar için açık ve esnektir. Bu çözüm, tüm genişletilmiş tedarik zincirinden, otomatikleştirilmiş ve optimize edilmiş bilişim altyapısına gelen verilerin ve tutanakların entegrasyonu için çok geniş araçlar sunar. SAP çözümü şirketlere bilişim kanallarını birleştirme, genişletilmiş tedarik ve teslimat ağlarında başından sonuna kadar envanterin azaltılması, duyarlılığın geliştirilmesi, doğruluğun sağlanması, ticaret ortaklarına ve müşterilerine tam zamanında teslimatın yapılması olanağı sağlar.

MySAP.com içindeki SAP TMS yeni ulaştırma planlama ve icra fonksiyonlarını entegre eder ve tedarik zinciri planlama ve icra sistemindeki mevcut fonksiyonları arttırır. SAP TMS iki mySAP.com bileşeninden meydana gelmiştir, bunlar planlama ve optimizasyon için SAP APO, icra için SAP LES’ dir. Stratejik, taktiksel ve etkin planlama işleri, yüksek seviyede uzmanlaşmış veri nesneleri ve ileri optimizasyon algoritmaları ve kompleks tedarik zinciri operasyonlarını betimlemek için modelleri içeren bir kütüphaneden oluşan SAP APO tarafından yürütülür. Çeşitli olanaklı, optimize edilmiş ve uygulanabilir planlar ve programlar oluşturmak için dizayn edilmiştir. Entegre edilmiş SAP APO modulleri tarafından sağlanan tüm planlama yelpazesi kısıt tabanlı planlama ve optimizasyon felsefesi kullanımıyla ki bu TMS için sadece fonksiyonellik değil aynı zamanda aşağıdaki özellikleri de sunar.
Tedarik zinciri kokpiti:

Tedarik zincirini modelleme, yönlendirme ve kontrol için grafiksel paneldir.

Talep planlama:

Doğru tahmin yapılması için istatistiksel tahmin teknikleri ve talep planlama özelliklerinin bulunduğu araç kutusudur.
Tedarik ağı planlama:
Tüm network ve icra zamanında dağıtım ağının plana göre optimizasyonu ile ilgili kaynak kararları ve taktiksel planlar yaratmak için bir planlama yaklaşımıdır.

Üretim planlama ve ayrıntılı çizelgeleme:
Dinamik çalışma ve optimizasyon teknikleri kullanarak hızlı tepki verebilen üretim planlama uygulanabilir planlar üretir. Sınırlı sıralama ve üretim gereksinimleri son ataması için gerçek zamanlı programlama optimal üretim çizelgesi içindir.

Global ATP:
Global çevre içinde tahsisat, üretim, ulaştırma kapasite ve maliyetleri dikkate alan çok katmanlı, kural bazlı kullanılabilir şekilde kontrol.

Ulaştırma planlaması:
Sevk planlarına bağlı, tek siparişlerdeki kadar iyi; yol optimizasyonu, yük birleştirmesi, nakliye şirketi seçimi.

Araç çizelgeleme:

Gerçek dünya kısıtları rota belirleme ve araç çizelgelemede hesaba katılır.

SAP APO bileşenleri Global ATP ve üretim planlama ve ayrıntılı çizelgeleme TMS’ye çok sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Örneğin eğer üretim prosesinde veya malzeme veya ürün bulunmasında bir problem ortaya çıkarsa, Alert Monitor’e uyarı gönderilir. Bu ulaştırma planlayıcısına ulaştırmanın ne olursa olsun gerçekleştrilip gerçekleştirilmeyeceğine dair bir karar vermesi gerektiğini bildirir.

Teknolojik mimarisinden dolayı SAP APO farklı optimizasyon motorları ve liveCache teknolojisi kullanır ki bu teknoloji bilgi işlemin temel olarak aslında bulunur. Çeşitli işlemci konfigürasyonu avantajını kullanır ve multi gigabyte hafızalı planları destekler. LiveCache datanın tutanak işlemleri süresince hard disk ve ana hafıza arasındaki kopyalama gereksinimlerini elimine eder.
Planlamanın bittiği yerde icra uygulama başlar. SAP ileri planlama ve çizelgeleme verilerini uygulama sistemine entegre eder.

SAP LES lojistikle ilgili tüm işleri destekler:

Ulaştırma yönetimi:


Tüm ulaştırma hareketlerini depo işlemlerinizle senkronize ederken etkin bir şekilde uygulamanıza olanak sağlar. Ulaştırma yönetimi mevcut kaynakları en iyi şekilde kullnmanıza yardımcı olur ve tüm ulaştırma işlemlerinden haberdar olmanızı sağlar.

Depo yönetimi:
Giren, çıkan ve stoklama işlemleri için geniş çapta olanak sağlar. Depo yönetimi SAP LES’in bir parçası veya tek olarak da çalışabilir.

Dış ticaret:
İhracat izinleri başvurularında bir yerden bir yere ve bir aydan diğerine değişen ithalat ve ihracat düzenlemelerine uymak kolay değildir. Dış ticaret fonksiyonelliği sizin ihracat sınırlamaları, kotalar, anti-damping yasaları ile ilgilenmenize yardımcı olur. Gümrük vergisi hesaplamaları ve çıkış noktasında, gideceği ve yol üzerindeki herhangi bir noktadaki gümrük izinleri için uygun dokümanların hazırlanması da desteklenmektedir.

SAP LES güçlü, kullanıcı dostu, depo ve ulaştırma yönetimi mimarisi için bir bütün entegre bir çözümdür.

ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ FONKSİYONELLİĞİ VE İŞ HEDEFLERİ

Ulaştırma birçok firma için lojistik maliyetleri içinde önemli bir elementtir. Nakliye hareketi toplam lojistik maliyetinin 1/3’ü ile 2/3’ü arasında maliyetlendirilebilir. Açıkça görüldüğü gibi herhangi bir tedarik zinciri yönetimi stratejisi ham malzemenin fabrikaya gelişinden başlamak, içerideki akışları içirmek, ve dışarıya olan bitmiş ürün akışları ile bitmek durumundadır. Ulaştırma sistemindeki gelişmeler ile birlikte uzak pazarlardaki ürün fiyatları aynı pazarda satılan diğer ürünlerin fiyatlarıyla rekabet edebilmektedir. Ucuz ulaştırma şirketlere üretim alanları seçmede bir derece özgürlük sağlar ki üretim her nerede coğrafi avantaj varsa orada yapılabilir.

MySAP .com içindeki ulaştırma planlama ve icra fonksiyonelliği müşterilere ulaştırma optimizasyonu ve planlaması için ulaştırma kısıtlarını belirleme ve aynı zamanda icra fonksiyonlarını kullanarak planı sürdürme olanağı sağlar. Ulaştırma kısıtları örneğin içeriye, dışarıya olan taşıma ve ikmal faaliyetlerinde kendi filo veya taşıma şirketinin kullanılmasını içerebilir. Bu yeni TMS şirketlere (üreticiler, satıcılar, lojistik sağlayıcılar) ulaştırma kararlarının ve aktivitelerinin eş zamanlı yürütümü için internet üzerinden işbirliği yapma olanağı sağlar.
Ulaştırma yönetimi fonksiyonelliği SAP APO ve SAP LES’in her ikisinden kaynaklanmasına rağmen, bu ikisi çok iyi bir şekilde entegre edilmiştir ki kullanıcı hiçbir şeyin farkında olmaz. TMS içindeki global optimizasyon ve uygulama müşterilere tüm ulaştırma organizasyonunu bir tek uygulama içerisinde çalıştırabilmesine olanak sağlar.

SAP APO aşağıdakileri sunar:


• Ulaştırma planlama ve taşıma konsalidasyonu
• Ulaştırma aracı ve nakliye şirketi seçimi
• Dinamik organizasyon içinde araç çizelgeleme ve rotalama
• Tedarik ağının görüşülmüş antlaşmalarının, hacimlerin, kotaların ve özelliklerin saklanması
• Multi-pick ve multi-drop fonksiyonelliği
• Gidiş dönüş ve sürekli taşıma fonksiyonelliği

TMS içindeki yeni APO fonksiyonelliği LES fonksiyonelliğinin varlığı ile desteklenir.

SAP LES aşağıdakileri sunar:


• Kural bazlı delivery driven sevkıyat planlaması
• Nakliye şirketleri ile işbirliği içinde sevkıyatın planlanması
• Nakliye şirketleri için standart ara birim

TMS bu nedenle iki prosesten meydana gelir. SAP LES tarafından yürütülen proses tüm ulaştırma prosesinin tüm execution driven kontrolü için uygundur ve kural bazlıdır ve hızlı tepki verir. Depo hazırlama ve paketleme, yük kontrol proseslerinden güncellenen ve değiştirilen teslimat bilgilerine dayalı sevkıyatlar planlanabilir, izlenebilir, uygulanabilir ve sonradan belirtilebilir. SAP APO içindeki yeni fonksiyonellik daha büyük optimizasyon potansiyeli ile dinamik kısa, orta, uzun vadeli planlama potansiyeli sunar. Kullanıcı bu proseslerden herhangi birini seçebileceği gibi birleştirebilirde. Bu karar kullanılan iş prosesine bağlıdır ve çeşitli endüstriler için ikisi de kullanılabilir.

Execution-driven Planlaması

Bu senaryoda, teslimatlar farklı sipariş tiplerinden oluşur, örneğin satın alma siparişleri, satış siparişleri. Bu teslimatlar ulaştırma planlaması ve prosesleri için temel oluşturur. SAP execution-driven ulaştırma planlaması için üç temel iş senaryosu tanımlar:


Özel (individual ) Sevkiyat:


Tipik olarak aynı müşteriye aynı sevkıyat noktasından çeşitli teslimatlar sevkıyat için birleştirilerek sevk edilir.

Kolektif Sevkıyat:

Örneğin çeşitli teslimatlar bir veya daha fazla sevkıyat noktasından toplanarak ve sonunda çeşitli müşterilere ulaştırılır. Bu tip sevkıyat aynı zamanda stop-off sevkıyat olarak da bilinir.

Ulaştırma Zinciri:

Ulaştırma zinciri tipik olarak çeşitli ulaştırma planlayıcıları, araçları veya gemi ve/veya nakliye şirketlerini içeren sevkıyatlar için kullanılır. Chicago’dan Paris’e yönlendirilmiş uluslar arası sevkıyat bu tipe örnek olarak verilebilir.

Kural bazlı ulaştırma planlamasında kullanıcılar ulaştırmanın yaratılması ve daha sonra sistemin otomatik olarak sevkıyatları yaratması için özel kural kümeleri belirtebilirler. Örneğin olası gruplama kuralları rota, posta kodu, teslimat sırasını içerebilir. Buna ilaveten ağırlık, hacim için hedefler gibi varolan veriler yeni sevkıyat için tanımlanabilir. Bu özellik bu üç sevkıyat şekli için de desteklenir.

Kural bazlı sevkıyatları kullanıcı manuel olarak da oluşturabilir. Kural bazlı planlama önerileri planlamayıcıya planların belirli yanlarını basitleştirme ve otomatikleştirme olanağı sunar. Manuel olarak sevkıyatların oluşturulması ve girilmesi sırasında, daha önce tanımlanmış profil ile planlama profili kullanıcıya, onaylanan teslimatlar ile kullanıcıya otomatik bir şekilde sevkıyatlar içinde birleştirilmesi ve veri ile doldurulması olanağı sağlar. Planlama önerileri online işlem süresince değiştirilebilir. Satış siparişleri veya üretim tahminlerine dayanan ulaştırma prosesi daha önce başlaması gerektiği zaman ve sevkiyat için optimizasyon kontrolüne ihtiyaç duyulduğunda, SAP APO’ya ihtiyaç duyulur.

Nakliye Şirketleriyle İşbirliği İçinde Sevkıyat Planlaması

SAP LES içindeki bu internet tabanlı mySAP.com fonksiyonelliği nakliye şirketlerine sevkıyatı yapan gönderici için Easy Web Transaction kullanarak ulaştırma planını sürdürme kabiliyeti sağlar. Nakliye şirketi interneti teslimatları seçmek birleştirmek ve göndericinin R/3 sistemi içindeki sevkıyata direk olarak belirli bilgileri girmek için kullanır.

EDİ yeteneği olmayan küçük nakliye şirketleri için bu kullanışlı bir fonksiyondur. Şimdi onlar interneti müşterileri için sevkiyatların planlanmasında kullanabilirler. Müşterileri hızlarını arttıracak ve ulaştırma planının doğruluğunu geliştireceklerdir. Buna ilaveten gönderici nakliye şirketi için daha ekonomik ve daha büyük bir seçimi avantajı sağlayabilir.

Nakliye Şirketleri için Standart Arayüz

SAP diğer sistemlerle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için ara yüzler kullanır. Tranportation Planning ara yüzü üzerinden gönderici ve nakliye şirketi arasındaki iletişim IDocs kullanır. Nakliye acentesi ile gönderici ulaştırma planlama prosesi süresince birlikte çalışmak için sistemi kullanırlar. Aynı zamanda zamandan tasarruf ve hata eğilimli kağıt yönetimi de sağlanmış olur. Nakliye acentesi IDocs üzerinden göndericiden planlama için teslimatları alır ve planlanmış veya reddedilmiş sevkıyatları ve değişimleri göndericiye Idocs başına gönderir.

Order-Driven Planlama

Bu yeni TMS, SAP LES içindeki fonksiyonelliğe ilaveten order driven ulaştırma planlaması sunar. Order driven production planlama SAP APO içinde var olan bazı ileri planlama fonksiyonelliklerini kullanır. Bu prosesin değeri arttırır ve SAP APO içinde var olan kompanenetler arasında daha iyi bir entegrasyon sunar. Ulaştırma planlaması orta ve uzun dönem için, araç çizelgeleme kısa vadeli planlama ve rota belirleme için kullanılır.

Aşağıdaki fonksiyonellikleri sunarlar:
• Yük birleştirme ve araç çizelgeleme
• Rota kararı
• Nakliye şirketi seçimi
• Uyarılar

SAP APO’nun bileşimindeki Supply Network Planning içindeki Transport Load Builder içinde bu fonksiyonların bazıları bulunmaktadır. Transport Load Builder stok transfer emirlerini sağlayarak ulaştırma planlaması ve araç çizelgelemeyi desteklemektedir. Bütün SAP APO bileşenleri gibi TMS, SAP R/3 ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu aşağıdaki grafikte daha ayrıntılı gösterilmiştir.

Yük Birleştirme ve Araç Çizelgeleme

Yük birleştirme ulaştırma yüklerinin hedeflerle buluşturulması için kullanılır. Çünkü kısmi yükler birim başına yüksek ulaştırma maliyetlerine yol açar. Optimizasyon motoru; teslimatların gideceği yere gereken zamanda ulaşması için çizelgelenmesi için ulaştırma gereksinimleri için yük konsolidasyonunu içerir. Yük birleştirme fonksiyonelliği farklı ürünlerin birleştirilmesi için şartlar gibi kısıtlamaları dikkate alır. Operasyonel aktivitelerde işçi ve kaynak verimliliğini arttırmak için, yük birleştirme özel yükleme, taşıma gereksinimleri ve kapasiteleri, yurt içi ve yurt dışı için dikkate alır ve böylece dağıtım merkezlerindeki yükleme prosesi optimize edilir. Farklı sipariş tipleri için farklı prosesler tanımlanmıştır. Verilen ölçünün altında veya üstündeki siparişler sevkiyat için olarak fark edilir. Çünkü sipariş büyüklükleri ne kadar büyük veya büyük ve çok küçük olursa, optimizasyon potansiyeli o kadar az olur. Bütün diğer siparişler optimizasyon prosesine girilir. Optimize edici, sipariş gruplama, toplama ve dağıtım sırası, araçlar için kalkış ve varış zamanlarını koordine eder. Optimizer çeşitli çözümler sunar.
Araç çizelgeleme aynı zamanda araçlar, kaynaklar ve lokasyonlar üzerinde merkezlenme ile optimizasyon prosesinin ayrılmaz bir prosesidir. Gidiş dönüş nasıl oluşturulaçak ve bir seferin çeşitli toplama ve bırakmaları içerip içermeyeceği gibi toplama ve teslimat sorunlarına yol gösterir. Araç çizelgeleme teslimat ve araç zaman penceresi, araç kapasitesi, yükleme ve boşaltma için fabrika içi taşıma kapasitesi, araç/lokasyon kombinasyonları ve araç/ürün kombinasyonları için uyuşmazlık kontrolünü içeren farklı kontroller gibi çeşitli kısıtları dikkate alır.
Araç çizelgeleme, rota konseptini içeren bir tedarik ağı modeline ihtiyaç duyar. Bir rota, SAP APO Supply Network Planning içindeki çeşitli birbirine bağlı yollardan oluşur. Bir ulaştırma isteği Supply Network Planning içinde bir yol için karar verilmişse, bu dolaylı olarak ulaştırma planlama ve araç çizelgeleme içindeki rotaya karar verir. Bu ağın sürdürülebilirliği Supply Chain Engineer içindeki tedarik zinciri kokpitinde yer alır.

Araç çizelgeleme kullanışlı kısa vadeli ulaştırma planları oluşturur. Optimizer hem teslimat beklemelerini hem de verilen kısıtlarla ve farklı ürün,marka ve lokasyonlar için farklı hizmet seviyelerine izin vererek tüm ulaştırma planı maliyetlerini minimize etmelidir. Sevkiyatların oluşturulması hem manuel hem de otomatik olabilir. Ulaştırma planı maliyet yükselmeleri ve nakliye şirketleri için çizelgeleme güçlükleri ile sonuçlanan kısa vadeli değişimlere uyum göstermelidir. Böyle maliyet yükselmeleri plan değişiminden arşivlenmiş kayıtlar ile karşılaştırılmalıdır. Çözüm algoritması, örnek verilmiş problem çözümleri için ki bunlar gerçekçi kısıtları da hesaba katarlar, ILOG Dispatcher uygulama temeline dayanırlar, örneğin:

• Çeşitli araçlar farklı kapasite limitleri ( ağırlık, küp, kutu ve hacim) ile
• Nakliye şirketi profili, kısmi yük ( LTL, kamyon yükünden az), bütün yük (FTL, dolu kamyon yükü), sürekli taşıma kabiliyeti ve ekipman durumu
• Her durakta teslimat olduğu gibi mal alımı da olabilir. Bu özellik istenirse kapatılabilir.
• Maksimim sürüş zamanı, teslimat durakları ve diğer güvenlik kısıtları
• Belirli bir zaman aralığında mal alımı ve/veya dağıtımı
• Sevkıyat başına maksimum durak sayısı
• Lokasyonlardaki iç ve dış taşıma kaynakları


Optimizer araç merkezlidir ve çözümler maliyetler tarafından yönlendirilir. Bunlar sabit maliyetler, değişken maliyetler vb… ve müşteri önceliğine bağlı olabilir. Nakliye şirketleri bütün yük ve kısmi yük için farklı oranlar teklif ederler. Buna ilaveten bazıları da sabit turlar önerirler.


Rota Belirleme

Rota belirleme optimizasyon prosesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Optimizer tarafından karar verilen araç hareketleri rotalardır ve bunlar ulaştırma yollarının sırasıdır. Bu ulaştırma yolları tedarik ağı içindeki farklı lokasyonlarına bağlıdır.

SAP yol sayısını sistem içinde sürdürmek amacıyla azaltmak için ve dinamik olarak optimizasyon için gerekli yolları yaratmak için ulaştırma alanları konseptini kullanır. Örneğin ulaştırma yoluna sahip bir dağıtım merkezi nakliye şirketiyle bir alana modellenebilir. Bu alandaki bütün müşterilere bu nakliye şirketi tarafından hizmet edilir. Alan R/3’teki adreslerden otomatik olarak veya hiyerarşi içinde modellene bilir. Ulaştırma modu, nakliye şirketi, maliyetler ve çizelgeler bu yollara göre belirlenir ki bu yollar network içindeki bütün bütün lokasyonları önemli müşterileri içererek bütün lokasyon tiplerini bağlayabilir. Ulaştırma yolu aracın başlama ve varış noktasını belirtir. Eğer göndericinin kendi filosu varsa, optimizer boş yükleri dikkate alır. Başka bir değişle Optimizer mevcut araç lokasyonunu ve yeni başlangıç noktası için potansiyel yolculuk zamanını dikkate alır. Bu zaman araç için bloke edilir

Nakliye Şirketi Seçimi


Ulaştırma planlaması ve araç çizelgelemesi için master data içinde nakliye şirketi profilleri tanılanmıştır ki bu profiller araç kapasiteleri ve onların kullanılabilirliklerini belirtir. Kullanıcı birkaç farklı nakliye şirketi seçme proseslerini ve bunlarda kullanılacak sıralamayı seçebilir. Sıralamayı seçilen proseslerden bazıları için sınırlandırmak mümkündür. Bu prosesler :
• Öncelikler
• İş payı
• Maliyet bazlı seçim
• Freight (navlun) exchange

Öncelikler:

Eğer nakliye şirketleri belirli bir sevkiyat yolu üzerindelerse, yeterli kapasiteye sahip nakliye şirketi secilecekir.
İş Payı (business share):
Belirli bir yol için önceden tanımlanmış tahsis kurallarına dayanan kapasiteler dikkate alınırken sistem iş payını dengeler. (eğer istenirse)
Maliyet tabanlı seçme:
Bu seçme prosesinde ilk olarak icra sisteminin gerçek kuralları ve onun navlun maliyetlendirme motoru tarafından bu sevkıyatlar için maliyetler belirlenir. Örneğin noktadan noktaya maliyetler, çok ölçekli tek fiyat skalaları gibi.
Freight Exchange:
Nakliye şirketine karar verilemediği nakliyatlar için, Freight Exchange kullanılabilir. Seçim toplam en iyi değeri belirler. Bu maliyetler kapasite kısıtlayıcıları ile birlikte en düşük maliyetin tespitinde kullanılır.
İşbirliği ile Ulaştırma Planlaması

Gönderici ile nakliye şirketi arasındaki işbirliği, gönderici ve nakliye şirketinin her ikisinde de gerçek pazar içinde bilgi ile birbirlerini etkilemek için kolay erişilebilen ve sezgisel yollara sahiplerse, çok iyi gitmektedir. İkisi de anlaşmayı görüşmek için mySAP.com Marketplace üzerinden iletişim kurabilirler. Bu SAP sistemine girişi olmayan küçük şirketlerin planlama prosesine kolaylıkla entegre olabilecekleri anlamına gelir. İş ortaklarının seçimi küçük çapta iş kurulmuş iş ilişkileri ile sinırlı kalmayı gerektirir. SAP web olanağı olan ulaştırma planlaması için iki yaklaşım sunar. Nakliye şirketi göndericinin teslimatlarını internet üzerinden planlayabilir veya navlun için en uygun fiyatı bulmada Transportation Exchange kullanabilir.
EDI ve Internet seçilen nakliye şirketine sevkiyat önermede kullanılır. Nakliye şirketi bu tklifi kabul veya reddebilir. Eğer kabul edilmezse, Alert Monitor’de uyarı belirir ve ulaştırma planlayıcısı manuel veya otomatik olarak başka bir nakliye şirketi seçer.

Uyarılar (Alerts)
Ulaştırma planlaması ve araç çizelgeleme kullanıcıları uyarı üretecek durum ve istisnaları tanımlayabilir. Uyarılar manuel çizelgeleme veya icra sistemine data aktarımı yapılırken uyarı durumları oluşabilir. Bu bilgi mesajları veya uyarıları SAP APO Alert Monitor’de görünür ve bu ilerideki prosesler için bir başlangıç noktası olabilir.

Ulaştırma planlaması ve araç çizelgeleme kullanıcıları grafiksel kullanıcı arayüzünde optimizasyon sonuçlarını icra sistemine aktarılmadan önce herhangi bir noktada değiştirebilir. Seçilen teslimat araç hareketi üzerine sürükle bırak fonksiyonu ile çekilebilir. Çizelgeleme tamamlandıktan sonra aktif model icra sistemine aktarılabilir.

Ulaştırma planlayıcısı grafiksel kullanıcı arayüzünde araç çizelgeleme içindeki sonuçları kontrol edebilir. Çizelgeleme tamamlandıktan sonra aktif model icra sistemine aktarılabilir.
Araç çizelgeleme bir periyot zaman üzerinden kullanılabilir ulaştırma kaynaklarını ve ulaştırma kaynakları tüketiminin grafiksel özetini sunar. Aşırı yüklenmiş olası kaynaklar hemen görünür.Araç çizelgeleme ( Vehicle scheduling) compleks ulaştırma planlarını kullanıcının anlamasını kolaylaştıran görsel araçlar içeren çizelgeleme penceresi sunar. Planlama ekranından kullanıcı hemen yükler, araçlar ve rotalar üzerindeki tüm özet ve ayrıntılı verilere ulaşabilir.

Ayrıca planlama ekranı kullanılan ve uygun araç kapasitelerinin dinamik gösterimi için kullanılabilir.

Diğer SAP APO bileşenlerinde olduğu gibi, planlamayı yürütmek için gerçek versiyon ve modelleri, what-if analizleri için simülasyon versiyon ve modellerini kullanmak olasıdır. Bir What-if simülasyonu geçici olarak sistemden güvenli uygulama alanına kopyalanan sistem verileri üzerinde hesaplamaları içeren compleks bir hesaplama kümesi içerir. Planlayıcıya, simülasyonlar sistem verilerinin farklı bir versiyonlarıymış gibi görünür. Onaylanan simülasyon kabul edildiğinde, mevcut sistem verileri simulasyon dizaynına uygun olarak değiştirilir.

Ulaştırma Prosesi

Ulaştırma planlaması bittiği zaman, teslimatlar oluşturulmuş, rota belirleme ve servis acentesi tayini uygulanmış, bu SAP APO kullanılarak veya kullanılmadan olmuş, sevkiyat ulaştırma prosesine nakledilmiştir. Bu sevkıyatın gerçek icrasıdır.

SAP LES tehlikeli malların kontrolünden sevkıyat dokümanlarının yazılmasına zengin bir fonksiyonellik sunar. Ekstra fayda olarak SAP LES depo yönetimi içinde sıkı bır entegrasyon sunar böylelikle hasılat yönetimi ile mal dağıtım ve alımları ulaştırma planı ile koordine edilebilir.

Transportation Exchange Kullanarak Nakliye Şirketi İçin Fiyat Teklifi Sunma

Kısmi yükler sıklıkla problem yaratırlar. Sevk etmek için pahalıdır ve genellikle en yakın sevkıyat bunun için uygun değildir. Taşıyıcı yük birleştirmesinden dolayı çoğu zaman yüklenir ve boşaltılır. SAP göndericinin transportation exchange sağlayıcıları ve gruplarına fiyat teklifi sunmasını sağlar.
Transportation Exchange sağlayıcıları genellikle üyelerine(göndericiler, nakliye şirketleri, taşıyıcılar veya üçüncü parti lojistik destek sağlayıcılar) komisyonculuk hizmeti sunar. Üyelerine istenilen navlun ve sevkıyat oranlarının interaktif olarak eşleştirme olanağı sunar.

Bir anlaşma yapılmadan önce, gönderici ve nakliye şirketinin her ikisi de fiyatlar ve şartlar konusunda bilgi alır. Bunlar elektronik pazarda iki taraf tarafından kabul edilmelidir. Bir sevkıyatın teslimatı yapıldığında transportation exchange sağlayıcı nakliye şirketine ödemeyi yapar, göndericiye faturayı gönderir.

Transportation Exchange ile dinamik bir ticaret zinciri üzerindeki tüm ortaklara etkin ve verimli bir uygulama alanı yaratılarak bağlanabilir. Transportation Exchange sağlayıcısı bütün sevkiyatları istenilen rotaya göre optimize eder. Ve SAP kullanıcısına bildirir. Göndericiler ve onun ticari ortakları sevkiyatta görünürlük ve gelişmiş servis elde ederken, elektronik ticaret dinamiklerini kullanarak Trasportation Exchange servis şartlarını iyi fiyatı alternatifleri ile buluşturur. MySAP.com ve Transportation Exchange sağlayıcısının entegrasyonu ile kullanıcılar navlun hareketlerini, siparişlerin gerçek zamanlı olarak birleştirilmesi için ilave edilmiş ticari Exchange kullanımıyla, var olan ve yeni ticari ortaklarla geliştirebilir.


Sevkiyat Belgesi

Sevkıyat belgesi ulaştırma işleminin merkezi elemanıdır. Ulaştırma için gerekli bütün bilgiyi içerir. Farklı tipteki sevkiyat belgeleri sizin sistemdeki kullanılan çeşitli ulaştırma formlarını yansıtabimeniz için tanımlanmıştır. Sevkıyat belgeleri,

• Sevkıyat aşamalarını, ayaklarını, sınır geçiş noktaklarını ve yuk transfer noktalarını belirtmek için,
• Servis acentesi ve ulaştırma aracı tayini için,
• Mallar için paketleme özelliklerinin tanımlanması için,
• Ulaştırma son teslim tarihi ve durumlarının kaydı için,
• Ulaştırma için istenilen çıktının belirtilmesi için,
• Ulaştırma ilgili genel konularla ilgili yararlı bilgileri tanımlamak için kulanılırlar.
İç ve dış sevkiyatla ilgili olan belgeleri ayırınız.

Sevkiyatta Son Gün

Sevkiyat belgelerinde SAP LES kullanıcısının kontrol, yükleme ve boşaltma gibi şeyler için planlanan ve gerçek tarih ve zamanları tanımlamasına izin veren başlıklar içinde standart teslim tarihleri sunar. Standart son teslim tarihleri her bir aşamada her bir aşama için planlanan gerçek başlangıç ve bitiş tarihlerinin kaydına uygundur. Eğer bu yeterli değilse teslim notu ve sevkiyat belgesi kullanıcının kendi son teslim tarihi ve neden kodlarını belirtmesini sağlayan ek bir ekrana sahiptir. Gerçek nakliyat prosesinin telsiz aygıtları kullanılarak izlemesi yapılabilir.


Sevkıyatta Paketleme
Paketleme, yeniden paketleme, paketi çıkarma gibi tüm paketleme fonksiyonları Handling Unit Management tarafından tam olarak desteklenir. Fabrika içi taşıma birimleri üretim sırasında, mal kabul süresince, teslimat ve sevkıyat prosesleri içinde, depo ve paketleme alanları içerisinde oluşturulabilir. Varolan handling birimleri otomatik olarak Warehouse management transfer emrinden sevkıyat belgesine aynı başlık altında geçebilir.

Handling birimleri onları etkileyen her işlemin kaydedildiği bir tarih bölümüne sahiptir. Bu herhangi bir zamanda bir handling biriminin belge ve rotasının takibine olanak sağlar.

Konfigure Edilebilir Fonksiyonlar

Aktivite profilleri, sevkiyat için durum kümesine bağlı olarak sevkiyat belgesi içindeki aktivitelerin tanımlanması için kullanılabilir. Bu aktivite profili her bir durum ( örneğin ulaştırma planlaması, ulastırmanın sona ermesi gibi) için tanımlanabilir. Bir durum kümesi

• Sevkıyattaki dağıtımlar için mal gönderimi konusu
• Sevkıyattaki dağıtımlar için hesaplama belgelerinin oluşturulması
• Çıktı (belge,liste) yazılmasını içerdiğinde aktiviteler otomatik olarak yürütülebilir.

Buna ilaveten aktivite profili kullanıcı için extra ekran oluşturabilir. Bu ekran sevkiyatta belirli alanları içerir ve veri girmek için kullanılabilir.

Teslimat Belgesi


Teslimat belgesi, müşteri, mallarının ulaştığını doğruladıktan sonra müşteriye fatura oluşturmak için kullanılır. Eğer teslim edilen mallarla istenen mallar arasında bir fark, çelişki varsa detaylar sistemde depolanır ve daha sonra değerlendirilir. Bu değerlendirme özellikle nakliye acentesi, satıcılar veya müşteriler ile alışveriş olduğunda çok kullanışlıdır çünkü farklılıklar sistem içinde doğru olarak takip edilmektedir. Buna ilaveten faturalama gibi müşteriye verilen hizmet daha verimli bir düzeye ve basit bir hale gelir.

Ekspres Sevkiyat Taşıyıcı Arayüzü


Kargo ve ekspres taşımacılık şirketleri bir yerden bir yere paketlerin hızlı teslimatını sağlarlar. Bunlar bir de paket rotası izleyebilme seçeneğini sunarlar. Bununla birlikte bu şirketler otomatik sıralama motorunu çalıştırmak için önceden tanımlanmış çok özel etiketlere ihtiyaç duyarlar. Ekspres sevkiyat taşıyıcı arayüzü ile SAP bu gereksinimlere karşılık verir ve birçok işlemi otomatikleştirebilir.


XML özelliği sağlanmış kurulum arayüzü ile kargo şirketlerine direk olarak bağlanmak için nakliye şirketi veya servis sağlayıcısı ile ilgili verileri tanımlamak için kullanılabilir. Gönderilen paketlerle ilgili bilgi internet üzerinden değiştokuş edilebilir. Örneğin, gideceği adres, teslim tarihi, hizmet seviyesi ve rota bilgisi gibi..
SAP sisteminde ekpress taşımacılık şirketinin ihtiyaç duyduğu özel etiketler oluşturulabilir ve yazılabilir. Buna ilaveten gönderici teslimatın durumunu izleyebilir. Bundan başka, malların izlenme bilgilerini içeren göndericinin web sayfası üzerinden sipariş izlenebilir. Sonuç olarak paket izleme olayı teslimatın müşteriye ulaştığının bildirilmesi ile faturalamayı başlatmak için iş akışlarıyla beraber kullanılır.

Tehlikeli Madde Kontrolü


Toplum güvenliği için risk oluşturabilecek madde ve ürünlerin taşınması özel ekipmanlara bağlıdır. Bir de tehlikeli ürünlerin sevkıyatı ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek için sevkiyatın gerçekleşeceği ülkelerle yapılan bu malları içeren anlaşmalara dayanarak izin verilip verilmediğinin kontrolü gerekir. Bu nedenle tehlikeli malların kontrolü merkezi olarak enviromental health and safety modul içinde tanımlanmıştır. Tehlikeli malların konturolü ulaştırma prosesine entegre edilmiş ve sağlama alınmıştır. Örneğin tehlikeli malların master datası tamamlandığında ulaştırma modu uygun veya tehlikeli mal işaretlenmiştir. Kontroller teslimat ve ulaştırma belgeleri kaydedildiktyen sonra otomatik olarak yürütülür. Bu kontroller tabi ki manuel olarak da yürütülebilir.

İletişim – IDOC

IDOC’lar farklı sistemler veya farklı iş ortakları arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılır. Aşağıdaki prosesler IDOC’lar tarafından desteklenir:
• Sevkıyat belgesi için EDI alt sistemine giden EDI iletim mesajı. Bu ileri sevkıyat bildirimi, yükleme beyanı veya nakliyat için nakliye şirketi sağlamak amacıyla nakliye şirketine iş teklifi olabilir.
• Sevkıyat belgesi için EDI alt sistemine gelen EDI iletim mesajı. Bu örneğin iş teklifinin sonucu olarak nakliye şirketinden nakliye şirketi adı ve planlanan zaman ve tarih ile birlikte gelen mesaj olabilir. Nakliye şirketi teslimatın yapıldığına dair bilgilendirme mesajı da gönderebilir. SAP LES içindeki sevkıyatlar gelen EDI mesajlarına dayanılarak değiştirilebilir.
• SAP dışı sistemlere çıktı almak için harici bağlantı yapılabilir.
Yeni iletişim yolları XLM teknolojisi kullanılarak desteklenebilir.


Filo Yönetimi


Tedarik zinciri ve navlun hacmine bağlı olarak gönderiçi için kendi ulaştırma ekipmanlarına sahip olmak ulaştırma servisi almaktan daha ekonomik olabilir. SAP filo yönetiminin birçok alanını destekler. Bunlar:
• Kolay tanımlama için araç çizelgeleme ile çok sıkı entegre edilmiş filo nesneleri master datası.
• Filo maliyetlendirme ve tüketim hesaplamaları. Filo operasyon ve bakım maliyetleri görüntülenir. Yakıt tüketimi için her iki kısa ve orta vadeli sayaç okumalarına dayanan ortalama hesaplama mümkündür.
• Düzenli kontroller
Gelecek için çalışmalar filo sağlama, kiralama, yetki yönetimi ve endüstriyel standart kodlar gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.


İzleme

İzleme belirli sevkıyatların veya ekipman parçalarının ilerlemelerini dökümante etmek için kullanılır. Amaç gerçek zamanlı olarak izlenen objenin o anki durumunun ve yerinin izlenmesidir. Bu veri müşterilere bilgi vermek ve ileri yayılmaları planlamak için kullanılır.
Eğer bir sevkıyat gecikmiş veya yanlış yere ulaştırılıyor ise gecikme mesajı görünür. Sevkıyat gecikmiştir eğer zamanında ulaşmamışsa. Zarar görmüş sevkıyatlar veya ekipmanlar kritik durumlarla sonuçlanabilir, örneğin soğutuculu kamyondaki soğutucunun arzalanması. Bu gibi durumlar, problemlerin önlenmesi için hemen rapor edilir.
Bazen, sevkıyatlar yolda iken yeniden yönlendirilmek durumda kalınabilir, örneğin daha önemli bir müşterinin o mallara ihtiyacı olabilir veya depoda ek mallar alınması gerekebilir. Bu durumda nakliye şirketine yeniden yönlendirme mesajı gönderilir. Nakliye şirketi sürücüyü yönlendirebilir. Ek malların yüklenmesi için yükleme fatura bilgilerini de göndermek mümkündür.


Navlun Maliyet Yönetimi

İzleyen paragraflar sevkıyat maliyetleri hesaplama ve kararlaştırma fonksiyonu için bilgiler içerir. Örneğin sevkıyat maliyetinin belirlenmesi, navlun maliyetlerinin muhasebeye aktarımının nasıl olacağı ve bunların servis sağlayıcı ile nasıl karar verileceği. Sevkiyat maliyet belgesi maliyetle ilgili verilerin merkezi olarak toplandığı yerdir.


Navlun Maliyet Hesaplaması


Doğru ve detaylı navlun maliyet hesabı nakliye şirketi tarafından gönderilen faturanın kontrolü veya nakliye şirketinin yaptığı maliyetlendirme için temeldir. Sevkıyat maliyetleri, fiyatlandırma için standart durum tekniği kullanılarak hesaplanır.

Navlun Durumları

Navlun oranları sevkıyat maliyetleri hesabının temellerini oluşturur. Farklı navlun oranları toplamı sevkıyat maliyetini verir. Navlun oranları, çok ayrıntılı bir seviyede yaratılabilen durum göstergeleri formunda sistem içinde saklanır.

Bazı navlun maliyet fonksiyonelliği örnekleri:
• Durum göstergeleri navlun sınıfları, ulaştırma araçları, posta kodu veya tarife alanları için yaratılabilir. Farklı kriterlerin kombinasyonu örneğin navlun sınıfı ve nakliye şirketi sistemde desteklenir ve nerede ihtiyaç duyulsa kullanılabilir.
• Temizlik ve sigorta maliyetleri gibi özel durumların bağımsız maliyetleri tüm sevkiyat için hesaplanabilir. Basamak seviyesinde maliyetler düzenli sevkiyat kolları ve yük transferleri gibi kalemlere bağlı olarak hesaplanabilir.
• Nakliye şirketi tarife alanları sistemde tanımlanabilir. Tarife alanları posta kodlarının birlikte gruplanması ile tanımlanmış belirli çoğrafi alanları temsil eder. SAP hem tarife alanları tanımlanmasını hem de bunların sevkıyat maliyetlendirmesinde kullanılmasını sağlar. Çok boyutlu göstergeler kullanıcının uzaklık, ağırlık gibi kalemlere bağlı navlun göstergesi modellemesi yapmasına izin verir. Break weight maliyet hesapması çeşitli sevkiyat anlaşmalrının varlığı durumunda gereklidir. Break-weight hesaplamada, daha yüksek güvenilirlikte fiyatlandırma seviyesi için fiyat ağırlıkta daha ucuz hale gelir ve sistem bu ağırlığı hesaplar.
• Navlun maliyet skalasında max. ve min. değerlerlerin belirlenmesi.


Navlun Maliyet Hesabının Kapatılması – FI/CO’ ya entegrasyon


Sevkıyat maliyet hesaplamasından sonra ilgili servis acentesi ile hesabı kapatma prosesi başlar. Bu proses içinde, SAP sevkıyatta yer almış çeşitli nakliye şirketleri için bu prosesi yürütebilir. Maliyetler ve borçların her ikisi de gönderilir. Kullanıcı daha sonra klasik fatura doğrulama mı yoksa otomatikleştirilmiş self-billing mı kullanarak hesabı kapatacağına karar verir. Self-billing ile alındı ödemesi değerlendirme özelliği hesaplanan sevkıyat maliyetlerine dayanan ödemeler nakliye şirketine otomatik olarak yapılabilir. Eğer gerekli ise, sevkıyat maliyetleri direk olarak müşteriye fatura edilebilir.

Satış Siparişlerinde Sevkıyat Maliyeti Bilgisi

Birçok durumda teslimat notları ve sevkıyat evrakları yaratılmadan önce satış siparişi giriş zamanında tahmin formundaki hazır maliyetlendirme fonksiyonu çok yardımcıdır. Bu araç kullanarak kullanıcılar nakliye şirketi ve satış siparişindeki rotaya dayanan maliyet tahmin edilebilir ve diğer seçeneklerle karşılaştırılabilir. Maliyet tahmini çok kullanışlı olabilir. Kullanıcı birinci kaynağın stoğu bittiğinde bir siparişin sevkıyatını ikinci kaynaktan yapma kararı verebilir.

Karar Destek


Sürekli iş gelişiminin bir önemli üyesi de karar destek için ilgili bilginin elde edilebilmesidir. SAP etkili, gerçek zamanlı çeşitli yaklaşımlar sunar. Örneğin raporlama ve bilgi sistemleri işletme çapında planlamayı SAP BIS olanaklı kılar.

Raporlama

Ulaştırma raporlama, kullanıcının seçilen kriterlere göre sevkıyat listeleri oluşturabilmesini sağlar. Örneğin kayıt, yükleme gibi durumlarda çeşitli listeler kullanılabilir. Raporlama sevkiyat bilgilerine dayanan kapasite ve kullanımın yeniden düzenlenebilmesi için kullanılır. Kullanıcı bireysel gereksinimleri karşılamak için görünümü konfigüre edilebilir.

Ulaştırma Bilişim Sistemi


Ulaştırma bilişim sisteminde, işlem gören sevkıyatlara dayanan bilgi, alınarak özetlenir. Bilgi; rota, servis acentesi, sevkiyat birimi gibi kriterlere dayanarak raporlanabilir. Eğer lojistik bilişim sistemi (LIS) kullanımda ise planlama ve erken uyarı sistemi gibi diğer fonksiyonellikleri de kullanılabilir. Planlamada kullanıcı tanımlayabilir. Örneğin belirli rota üzerinde belirli nakliye şirketi ile ne kadar iş planlayacağı. Bu daha sonra gerçek değerlerle karşılaştırabilinir. Erken uyarı sistemi belirli belirli durumlar oluştuğu zaman kullanıcıyı uyarmak için kullanılır. Örneğin eğer bir taşıyıcı kabul edilenden %20 fazla yüklenmişse otomatik olarak iş akış mesajı belirir.

Bilişim Veri Ambarı


SAP BW( Business Warehouse ) planlama personeli ve karar vericiler için kapsamlı, işletme çapında enformasyon sunar. Uygulama prosesini kolaylaştırmak ve kullanıcıların SAP BW’nin tam potansiyelinden yararlanabilmesini sağlamak için sistem arttırılmış içerik ile global form içinde yüklenir.
BIW’in genel amacı farklı endüstrilerdeki kullanıcıların işlerine göre şekillendirilmiş, yararlı ve kapsamlı enformasyon seçimini sağlamaktır. SAP BW tarafından sağlanan geniş kapsamlı raporlama araçlarının çalıştırılması ile Logistics Execution/Transport uygulamalarını kullanan tüm şirketler bu bilgiyi ihtiyaç duyduklarında performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri ( PI ve KPI) için kullanılırlar. Özel data yapıları ve fonksiyon modülleri seçilen veriyi uygulana bileşenden SAP BW’ye taşır. Böylelikle PI’lar, KPI’lar ve raporların oluşturulması için tüm veriler sağlanmış olur. Bu veriyi ve veriler arasındaki ilişkileri içerir. Buna ilaveten, SAP önceden tanımlanmış bilgi küplerini ve raporları(sorgular) geliştirir. Bu yönetim içeriği SAP BW’nin işleme hazır bir sistem olarak geliştirilmesini sağlar çünkü müşteriler tarafından ihtiyaç duyulan yapılar önceden sisteme yerleştirilmiştir.

TMS İçindeki Tedarik Zinciri Yönetimi Rolleri


Çalışma alanları ve pazarlıklar ile my.SAP.com stratejisi SCM rollerini içerir. Ulaştırmanın bu alanında ulaştırma yöneticisi (TM) ve ulaştırma uzmanı (TS) rolleri mevcuttur.
Ulaştırma yöneticisi ulaştırma gereçlerini ve küçük istasyonların (depo) planlanması ve gereken zamanda gereken ulaştırma kaynaklarının temininin sağlamasından sorumludur. TM nakliye şirketinin faturasının doğruluğunu izlemeli ve servis geliştirme ve maliyet minimizasyon fırsatları için ulaştırma stratejisini gözden geçirmeli ve bunun analizini yapmalıdır. TM nakliye şirketi seçimi ve yük birleştirilmesinden soruludur. Ulaştırma planlaması, programlaması analizleri, finansal ve maliyet analizlerinin yapılaması sorumluluğu altındadır. Bunun yanında, TM nakliye şirketi ile sevkıyat görüşmelerini yapar.Aynı zamanda maliyet merkezi ve personelden sorumludur, TM’nin en önemli hedeflerinden birisi zamanında doğru malın doğru yere ulaştırılmasıdır. Çalışma ortamından, TM, her hangi bir sevkıyat için kalite, statü ve çizelgeleme detaylarına ulaşabilir. Teklif edilen sevkıyatları izleyebilir. Kişileştirilmiş iş teklifi statüsü monitörü TM’nin hiçbir mesajı ve uyarıyı kaçırmamasını sağlar.

Ulaştırma uzmanı (TS), TM’ye rapor sunar. TS kısa dönem ulaştırma planlaması ve icrasından sorumludur. Üretim planlama ve ulaştırma planlama sonuçlarına dayanan ulaştırma ekipmanlarına uygun yükleri ve siparişleri ayarlar. TS taşıma, yükleme hazırlığı, yükleme ve ilgili tüm dokümanların hazırlanmasından sorumludur. Buna ilveten master datayı sürdürmek zorundadır. TS uygun kapasite ve sevkiyat kullanımını öğrenmek için özel listeler oluşturabilir.
Bir bakışta TS sevkiyat teklifi durumunun güncellemesini sağlayabilir, çünkü TS birçok farklı nakliye şirketi ile çalışmakta ve ortaklarla ilgili bilgileri kolaylıkla elde edebilmektedir. Buna ilaveten yeni fonksiyonlar TS’nin bir mouse tıklaması ile rapor veya mesaj gönderebilmesine veya direk telefon bağlantısı kurabilmesini mümkün kılmaktadır.


Gelecekte TMS Fonksiyonelliği


SAP tedarik zinciri yönetim çözümü veri entegrasyonu ve tam tedarik zincirinden otomatikleştirilmiş ve optimize edilmiş bilgi altyapısındaki işlemler için geniş araçlar sunar. My.SAP.com içindeki SAP TMS yeni ulaştırma planlama ve icra fonksiyonlarının entegrasyonunu ve tedarik zinciri içindeki ulaştırma ve icra sistemi içindeki mevcut fonksiyonların geliştirilmesini destekler. Gelecekteki TMS fonksiyonları gelişimi çözümü daha da zenginleştirilecektir. Aşağıdaki hedefler üzerine yoğunlaşılmaktadır.

Sürücü Çizelgeleme ve Atama


TMS’nin ilk sürümü için, müşteri/personel ilişkileri araç seviyesinde modellemeye ihtiyaç duyar çünkü araçlar için optimizasyon yapılabilmekte kişi olarak yapılamamaktadır. Bu siparişlerle araçlar bağdaştırılabilir. İleri gelişmeler sürücü ve sürücü, araç, müşteri bağdaşması ve sınırlamaları gibi araç master kayıtları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu diğer kaynaklarında (ekipmanlar, sürücü yardımı) içerilmesi için çizelgelemeyi zenginleştirecek ve R/3 HR modülüne bağlantı gerektirecektir.

Handling Birimi Yönetiminin İleri Entegrasyonu


Handling birimi yönetiminin ulaştırma planlaması içinde entegrasyonda yüksek getirili potansiyel mevcuttur.

Diğer Optimizasyon Program Paketlerine Ara yüz


Bir TMS optimizasyonu çalışırken ve/veya ondan sonra araç boşluğu optimizasyon paketlerine ara yüz kullanımı optimizasyon sonuçlarının daha ayrıntılı ve arı bir hale gelmesine ve onaylanmasına yardımcı olacak, ayrıntılı palet tasarım ve yerleştirme optimizasyonu gerçekleştirecektir. Gelecek TMS sürümü detaylı rota planlama paketlerine ara yüz sağlar ki bu paketler TMS optimizasyonu boyunca sokak seviyesinde optimizasyonu için kullanıla bilecektir. SAP TMS optimizasyonu dinamik sevketme optimizasyonu uzerine yoğunlaşırken gelecek sürümler statik sevk etmeyi destekleyecektir.

Alan Yönetimi


Var olan alan yönetimi fonksiyonunun daha geniş bir halini içerecektir. Bu, araçlar için giriş ve çıkış, gelen ve giden ulaştırma prosesleri için kapı belirtme ve tayini, alan trafiği kontrolü ve güvenliğini ilgilendirecektir
 
Üst