SAP Business Objects Profitability and Cost Management

İpek DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
13 Eki 2016
Mesajlar
6
Tepki puanı
4
Puanları
3
Yaş
39
Konum
İzmir
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP ABAP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
Finansal Performansı arttırmak için aktivite odaklı maliyet & karlılık analizi

En başarılı kurumların gelir kaynakları ve doğrudan maliyetler üzerinde sıkı kontrolü vardır. Ancak birçoğu ürünlerinin ve hitap ettikleri müşterilerin destek hizmetlerini nasıl tükettiğini ve diğer dolaylı maliyetlere nasıl katkıda bulunduğunu tam anlamıyla bilmemektedir. satış, dağıtım, finans, bt ve benzeri alanlardaki işlemlere ilişkin kurum harcamalarında ayrıntılı bir görünürlük olmadan bağımsız ürünlerin ve müşterilerin finansal performansını ölçmek veya maliyetleri düşürüp kârlılığı optimize eden bilinçli kararlar vermek zordur.

Aktivite temelli maliyetlendirme yaklaşımı (ABC) maliyetlerin yönetilmesi ve performansın arttırılmasında değerli bir araç olarak tanınır. Etkin biçimde yönetildiğinde ABC, kurum performansına ve aktivite temelli bilgilere zengin bir analiz imkanı sağlar ve kurumun tüm seviyelerindeki yöneticilere bu verileri strateji geliştirmek için bir temel olarak kullanmalarında yardım eder.

Yöneticiyi ve Yönetim Düzeyinde Verilen Kararları Destekleyin

Bir SAP şirketi olan BusinessObjects şirketine ait BusinessObjects™ Profitability and Cost Management uygulaması ile (finansal hizmetlerden kamu sektörüne kadar çeşitli sektörlerde) kurum maliyetlerindeki görünürlüğü arttırabilir.

Bu uygulama operasyonel kaynakları ve kapasiteyi talep üzerine paralel hale getirmenize yardım eder. Böylece kurumunuzun en kârlı dağıtım kanalları, ürünleri ve müşterileri de dahil olmak üzere birden fazla boyutu üzerinde odaklanarak gelirleri arttırabilirsiniz.

Uygulama kullanıcı dostu, hızlı ve verimli modellemeyi etkinleştirir. Yerel ve bölgesel çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir, bir uygulamadır. senaryo modellemesi ve analizler ile maliyetleri ve kârlılığı her zaman etkileyen daha derin bir anlayış sahibi olursunuz. aktivite temelli maliyetlendirme, kârlılığın ve maliyet yönetimi aktivitelerinin değerinin daha geniş alanlara ulaşmasını sağlar.

Üstelik SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management, karmaşık analizler için hem saP BusinessObjects hem de SAP olmayan çözümlerle entegre olabilir. kapsamlı ABC işlevi ile SAP çözümü, geleneksel ABC çözümlerinin ötesinde kurumunuza değer sağlar.

Kullanıcı dostu, Hızlı ve verimli modelleme

SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management, aktivite temelli, çok boyutlu modelleme ve analiz işlevselliği ile maliyet ve kârlılığı harekete geçiren unsurların görünürlüğünü etkinleştirir.

SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management uygulaması ile organizasyonel maliyetleri ve kârlılıkları etkileyen etkenlere yönelik derin bir anlayış sahibi olun. Performans düşüklüğünün sebeplerini belirleyin ve maliyetleri azaltıp ürün, müşteri ve kanal kârlılığını düşürmek için harekete geçin.

Çalışanlar karmaşık ABC modellerini kullanıcı dostu arayüz ve önceden tanımlı boyutlar ile daha kolay biçimde oluşturabilir ve ardından tüm kullanıcılarına dağıtabilir. Değişen iş koşullarına uyum sağlamak için kolayca sürdürülebilen, güncellenebilen, değiştirilebilen ve organizasyonel maliyetleri gerçek anlamda yansıtan hızlı, uyarlanabilir analitik modeller oluşturun. Uygulama, danışmanlara ve manuel bakıma duyulan ihtiyacı minimum düzeye indirir ve böylece toplam sahip olma maliyetini azaltır.

Güçlü işlevsellik sayesinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Farklı nitelikler sunan önceden tanımlı, çok boyutlu bir yapıda sürükle bırak ve yeniden düzenlemeler ile hızlı şekilde kullanıcı dostu bir arayüze sahip modeller oluşturun

• Uyarlanabilir kural motoru ile birden fazla dönem ve versiyonda karmaşık senaryolar modelleyin

• Zaman denklemleri yazan ve diğer faktörleri hesaplayan bir sihirbaz ile dönemlere bölünmüş ve zamana dayalı maliyet hesaplamasını da içeren kapsamlı ABC yöntemlerini destekleyin

• Modellere minimum çaba ile bakım uygulayın

• Microsoft Office ve diğer üçüncü parti raporlama ve analiz araçları ile entegrasyon sağlayın

Ölçeklenebilir bir çözüm

SAP Business Objects Profitability and Cost Management, departman bazında kullanılan uygulamalardan kurum genelinde kullanımlara kadar uzanan çeşitlilikteki gereksinimleri karşılayacak şekilde ölçeklenebilir web tabanlı bir uygulamadır. Ölçeklenebilirliğe ek olarak bu çözüm karmaşık analitik gereksinimlerinizi karşılayacak esnekliğe de sahiptir. çok boyutlu ve ilişkisel veri yapılarının birleşimi ile karmaşık, yüksek hacimli ABC aktivitelerini modelleyin veya basit analizler gerçekleştirin.

Kolay, hızlı ve uygun maliyetli uygulama elde etmek amacıyla çözümü kurum çapında yerleştirmek için mevcut web tabanlı altyapıdan faydalanabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdakileri de gerçekleştirebilirsiniz:

• benzersiz web tabanlı formlar ve entegre iş yönetimi işlevselliği ile merkezi ve dağıtık kullanıcılar için sistemle ilişkili olmayan verilerin toplanmasını ve raporlamayı optimize edin

• Web tabanlı veri girişi ve raporlama ile eğitim gereksinimini minimum düzeye indirin, kullanıcıların benimseme sürecini hızlandırın ve verimliliği arttırın

• Farklı para birimleri ve dil işlevini kullanarak dünyanın çeşitli yerlerindeki ofislerle entegre olun

• saat ve tarih damgalı denetleme izi kurumsal şeffaflık sağlayın

• Web üzerinden merkezi model yönetimi ve bakımı ile kurum çapında dağıtılan yerel modellere olan ihtiyacı azaltın

• Farklı veri tabanlarına birden fazla düzeyde sonuçlar aktarın ve yüksek hacimli hesap ve işlemleri etkinleştirin talep üzerine tahmin analizi ve senaryo modellemesi

İhtiyaç duyduğunuzda doğru bilgiye ulaşmak, akıllıca ve zamanlaması doğru iş kararlarının verilmesinde çok önemlidir.

SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management, değerli verileri kurum çapındaki kullanıcıların parmaklarının ucuna kadar getirerek kurumunuzun hızlı ve esnek bir çalışma sergilemesini sağlar. maliyetleri oldukça granüler işlem verilerine kadar tüm seviyelerde modelleyebilirsiniz.

Parti güncellemeleri ve diğer yavaş, verimsiz yöntemlere güvenmek yerine talep üzerine raporlama ve analizin getirdiği rekabetçi avantaja sahip olursunuz.

SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management, gereksiz veya yüksek maliyetli aktiviteler gibi maliyetin iyileştirilebileceği alanların belirlenmesine ve sorunları çözmek için proaktif karar verme süreçlerinin kolaylaştırılmasına yardım eder. müşterilerin sabit maliyetlere nasıl katkıda bulunacağına ve işi büyütmeye ilişkin daha net kararları nasıl vereceğine, ürünleri nasıl tekrar düzenleyeceğine veya müşterileri satın alma aktivitelerine ilişkin nasıl tekrar eğiteceğine dair kurum anlayışını geliştirin. Örneğin, bir müşterinin haftalık yerine aylık siparişler vermesiyle siparişten nakde sürecinin maliyetini azaltabilir ve her iki taraf için de tasarruf edilmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanıcının ABC sonuçlarının doğruluğuna ve bütünlüğüne olan güvenini arttırın. İşbirliğine dayalı araçları, tahmin analitik işlevini ve modelleri kolay bir şekilde güncelleyip gerçek zamanda paylaşma becerisi sayesinde çalışanların iyi fikirleri hızlı bir şekilde eyleme dönüştürmesini olanaklı hale getirin.

SAP BusinessObjects Profitability and Cost management ile şunları gerçekleştirebilirsiniz:

• veri ve analiz sonuçlarını bölün, tablolar hazırlayın, özet görüntülerden ayrıntılı maliyet verilerine kadar herşeyin dökümünü alın ve ilgili bütçeleme ve gösterge modellerine bağlayın

• varsayımlara güvenerek adım atmadan önce bu varsayımların finansal etkilerini test ederek güvenilir ve web'den erişilebilir verilere dayalı, talep üzerine sorgular ve analizler gerçekleştirin

• kritik iş bilgilerine ilişkin daha çok verim ve kontrol için verileri merkezi bir veri tabanında saklayın kârlılık ve maliyet Yönetiminin değerinin Ulaştığı alanları Genişletin

SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management, maliyet hesabı ve kârlılık raporlamanın ötesinde geçen bir Çözüm, aktivite temelli, çok boyutlu modelleme ve analiz işlevselliği ile maliyet ve kârlılık faktörlerine görünürlük kazandırır. Kullanımı kolay bir arayüz ve önceden tanımlı boyutlar ile karmaşık aktivite tabanlı maliyet modelleri kurun.

İşlevsellik ile tek bir uygulamada aktivite merkezli performans yönetimini etkinleştirir. Uygulama, faktör tabanlı ve aktivite tabanlı planlama ve bütçelemenin yanı sıra aynı zamanda hizmet masraflarını ve çapraz ücretlendirme işlemlerini de kolaylaştırır.

Aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

• Önceden tanımlı boyutlar ve yeniden dağıtım işlevselliği ile bt ve diğer ortak hizmetleri doğru bir şekilde maliyetlendirin

• ortak hizmet tüketimiyle ilgili kararlar verilmesinde yardımcı ayrıntılı faturalarla şeffaflığı arttırın

• ortak hizmet kaynaklarını talep üzerine kurum için daha etkin ve güvenilir hale getirmek için gerekli verileri sağlayın

• Planlama ve bütçeleme modelleri oluşturmak için ürünlerin, hizmetlerin, müşterilerin ve kanalların maliyeti ve kârlılığını da içeren boyutlara ilişkin kavrayış kazanın

• anahtar göstergeleri değiştirerek ve varolan ABC modellerini "tekrar hesaplayarak" aktiviteye dayalı planlama ve bütçeleme modelleri sunun

• organizasyonel maliyetleri ve anahtar gösterge tabanlı modelleri harekete geçiren unsurlara ilişkin bir anlayış kazanın

• anahtar gösterge verilerini güncelleyerek ve operasyonel kapasiteyi talep üzerine paralel hale getirerek hızlı bir şekilde yeniden tahminlerde bulunun
 
Üst