MODULE SAP FI-CO Çözümleri

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
929
Çözümler
4
Tepki puanı
269
Puanları
63
Yaş
40
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
İşletmelerin finansal kaynaklarını etkin kullanmaları ve nakit akışını yönetmeleri için kullanılan SAP Finans Çözümleri, bütünleşik bir mali işlemler yönetim sistemi sunarak, çok farklı hesaplama gereksinimleri karşılayarak işletmelere yön verir. İç ve dış fonksiyonlarla entegre olarak çalışarak diğer modüller tarafından "arka planda" üretilen mali işlemlerin çok boyutlu analizlerine olanak tanır. Ticari verilerin neden olabileceği karmaşık sorunlar SAP Finans Çözümler'inin kolay kullanımı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile sadeleştirilir, manuel işlemlerin getirdiği hata oralarıı azaltılır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır. Esnek mimarisi ve sunduğu grafiksel raporlama uygulamaları sayesinde, ülkelerin özel gereksinimleri için hızlı bir şekilde uyarlanabilmektedir.
Finansal Çözümlerin işletmelere kazançları şunlardır;
Çoklu para birimiyle takip
Birden fazla hesap takibi
Gerçek zamanlı entegrasyon
Detaylı ve esnek raporlama
Yerel mevcuata uygunluk
Kullanım kolaylığı
Etkin takip ve kontrol sistemi
Otomatik iş süreçleri
Enflasyon muhasebesi
Detaylı yetkilendirme
Mali tablo analizleri ve Yasal defterler

Mali Muhasebe (FI)

Etkin bir mali çözümün getirdiği tüm özellikleri bünyesinde bulunduran Mali Muhasebe Modülü raporlama, istatistiksel bilgiler, analizlerde kullanılmak üzere diğer moduül verilerine erişim ve bu verilerin etkin yorumlanması için sunduğu özellikler, yenilikçi karar süreçlerini mümkün kılan en üst düzeyde ticari şeffaflığa imkan tanır.
Mali Muhasebe Modülü, geçekleşen fonksiyonlara göre alt modüllere ayrılır;

Genel Muhasebe
İşletmeyle ilgili tüm muhasebe kayıtlarının tutulduğu, otomatik işlemlerin yapıldığı ve oluşan verilerle raporlrın alındığı alt moduldür.

Müşteriler Muhasebesi
SAP 'nin Satış Dağıtım modülüyle entegre olarak çalışarak müşterilerle ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı bölümdür.

Satıcılar Muhasebesi
SAP 'nin Malzeme Yönetimi modülüyle entegre olarak çalışarak satıcılarla ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı bölümdür.

Duran Varlıklar Muhasebesi
Sabit kıymetlerin satın alımından elden çıkartılmasına kadarki süreç dahilinde amortisman çalışmaları, maliyet hesabı gibi işlemlerin otomasyonunu ve oluşan verilerin raporlamasını içeren alt modüldür.

Özel Defterler
İşletmeler bu alt modül ile diğer uygulama içerklerinin dışında kalan özel ihtiyaçlarını karşılayacak hesapları ve raporları tutarlar.

Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi, firma hedeflerinin belirlenmesi, planlamaların yapılması ve gerçekleşen işlemlerin bütçelerle kontrolünü sağlayıp yönetim mekanizmalarının kararlarına destek sağlamak için kullanılmaktadır.

Seyahat Masrafları Yönetimi
İşletme seyahat masraflarının plan, kayıt ve takip işlemlerini kapsayan ve ilgili raporlamaları yapan alt modüldür.

Maliyet Muhasebesi (CO)

Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Modülü işletmelere karar verme süreçlerine yardımcı olacak maliyet ve gelir hesaplamaları için gerekli bütün fonksiyonları içermektedir. Fonksiyonların maliyet ve kar merkezlerine ayrılarak süreçlerin optimizasyonunu sağlayacak analiz ve raporların oluşturulması ile etkin planlama ve kontrol avantajı sağlar.

Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi (CO-CEL)
İşletmede oluşan masraf ve gelirlerin takibini ve analizi sağlayarak maliyet kalemleri, üretim ve üretim faktörleri ile ilgili kararlar etkin biçimde alınabilmektedir. Gerekli verilerin Genel Muhasebe Modülünden (FI) otomatik olarak akması ile maliyetlerdeki değişimler sürekli güncellenmektedir.

Genel Gider Kontrolü (CO-OM)
İşletme faaliyetlerinde oluşan giderlerin takibini, planlanmasını, detaylı analizini ve kontrolunu içerir. Doğru ürün maliyetlendirme ve karlılık analizinde gerekli veriler için önemlidir.

Masraf Yeri Muhasebesi (CO-OM-CCA)
İşletmelerin masraf yerlerine ayrılmasını ve masrafların nerede oluştuğunu belirleyerek oluşan masrafları kontrol etme amaçlı kullanılır. Bu da işletmedeki herbir fonksiyonel alanın maliyet verimliliğinin takibini olanaklı kılar ve yönetim için karar verici bilgi sağlar.

İç Siparişler (CO-OM-OPA)
Dahili fonksiyon olarak üretim, bakım/onarım, yatırım, pazarlama, araştırma geliştirme gibi iç sipariş türlerinden doğan masrafların takibini, planlanmasını, analizini içerir. Planlanan ile gerçekleşen masraflar dönemsel olarak karşılaştırılarak bu masrafların sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi (CO-OM-ABC)
Masraf Yeri Muhasebesi maliyetlerin nerede oluştuğu ile ilgili veri sağlarken, tamamlayıcı bilgi olarak Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi ile maliyetler daha stratejik açıdan değerlendirilerek oluşan maliyetlerin işletme hedeflerini desteklenmesini amaçlanmaktadır.

Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi (CO-PA / EC-PCA)
İşletme, karlılık analizinin yapılabileceği birbirinden bağımsız alanlara ayrılarak bu birimlerin oluşturduğu maliyet ve elde ettiği gelirin analizi, dönemsel karşılaştırması, geliştirilen maliyet/gelir simulasyonlarının karlılık üzerindeki etkilerinin takibi yapılır.

Ürün Maliyet Muhasebesi (CO-PC)
Bir ürünün üretim sürecinde oluşan masrafların hesaplanmasını sağlayan uygulamadır. Ürünün karlı olması için doğru fiyatın belirlenmesinde, üretim miktarına karar verilmasinde temel teşkil eder.
 
Üst