MODULE SAP MM Modülü Ana Verileri

rerkuy

Kayıtlı Üye
Katılım
18 Kas 2016
Mesajlar
23
Tepki puanı
14
Puanları
3
Yaş
32
Konum
Konya
SAP MM Modülü Ana Verileri

Kavramsal aşamasında organizasyon yapısı belirlendikten sonra, sırada ana veriler var, ana verileri her modül için standart değerleri barındırırlar, MM modülünde aşağıdaki ana veriler bulunmaktadır.


Malzeme Ana Verileri
Bir malzemenin yönetilebilmesi için gerekli tüm temel bilgileri içeren veri kayıtlarıdır.


Bu veriler, malzemenin doğasından kaynaklanan malzemeyi tanımlayıcı veriler (hacim, ebat ve ağırlık) ve malzemeyi kontrol etme işlevi olan (malzeme türü ve sektör) gibi çeşitli kriterlere göre sıralanır. Bu verilere ek olarak doğrudan kullanıcı tarafından bakımı yapılan veya aynı zamanda sistem tarafından otomatik olarak güncellenen veriler de bulunur. (stok seviyesi gibi)

Ana veriler, uzun bir dönem kalması öngörülen veri kayıtlarını içerir. Bunlar genellikle merkezi olarak saklanır ve tüm uygulamaları kapsayacak biçimde işlenir. Böylelikle verilerin gereksiz bir biçimde yinelenmesi engellenmiş olur.Malzeme Türleri
Malzemeleri gruplayan ve onlara belli özellikler tayin eden anahtarlardır.


Malzeme Türleri şu noktaları denetler:

  • Numara Tayininin Türü (dahili ya da harici)
  • Geçerli Numara Aralığı
  • Görüntülenecek ekranlar ve sıraları
  • Hangi kullanıcı departmanına özgü verilerin (görünümlerin) giriş verileri olarak önerileceği
  • Malzeme için hangi tedarik türünün öngörüldüğü (dahili üretim, dışarıdan tedarik ya da her ikisi)

Bunların yanında malzeme türleri, malzemeler stoka kaydedildiğinde veya depodan çıktığında hangi hesapların etkileneceği belirler.

Malzeme Ana Verileri Temel Veriler Görünümleri
Malzeme Ana Verileri Temel Veriler görünümleri malzemeleri üst birim (tüm şirketler) düzeyinde tanımlar ve tüm malzemeler için yaratılacaktır.
Bu görünümde kullanılabilecek alanlar şu şekildedir:

Tanım (Alan Adı)
Kullanım

Malzeme Numarası (MARA-MATNR)
Üst birim düzeyinde bir malzemeyi benzersiz olarak tanımlayan anahtardır.

Sektör (MARA-BRSCH)
Malzemenin hangi sektöre tayin edildiğini, ekranları, ekranlarla ilgili sonuçları ve ekranlardaki sektöre özgü alanları gösterir.

Malzeme Türü (MARA-MTART)
Malzemeleri gruplayan ve onlara belli özellikler tayin eden anahtardır. Numara tayini yöntemini, numara alanı aralığını, ekran alanlarının yöneltimini ve bunların sonuçlarını denetler.

Malzeme Kısa Metni (MAKT-MAKTX)
Malzemelerin Tanımlarının saklanacağı alanlardır. Birden fazla yabancı dilde malzeme tanımları belirtilebilir. Ör: EN, DE vs…

Temel Ölçü Birimi (MARA-MEINS)
Malzeme stokunun yönetiminde kullanılan ölçü birimidir.

Mal Grubu (MARA-MATKL)
Malzemelerin yönetiminde kolaylık sağlayan gruplama ölçütüdür.

Ürün Hiyerarşisi (MARA-PRDHA)
Malzemeleri sınıflandırmak için kullanılır.

Brüt Ağırlık (MARA-BRGEW)
Malzemenin sahip olduğu brüt ağırlığı ifade eder.

Net Ağırlık (MARA-NETGW)
Malzemenin sahip olduğu net ağırlığı ifade eder.

Ağırlık Birimi (MARA-GEWEI)
Malzemenin sahip olduğu brüt ve net ağırlıkların ölçü birimidir.

Plnl.tsl.süresi (MARC-PLIFZ)
Dışarıdan tedarik edilecek bir malzemenin işgünü üzerinden tedarik edileceği süre girilir


Malzeme Ana Verileri Satınalma Görünümü
Satınalma süreci aracılığıyla stoğa girilecek tüm malzemelerde bakımı yapılacak görünümdür.
Bu görünümde kullanılacak alanlar şu şekildedir:

Tanım (Alan Adı)
Kullanım

Satınalma Sipariş Ölçü Birimi(MARC-BSTME)
Malzemeyi satın almak üzere verilen siparişin ölçü birimidir.

Değişken SAS Ölçü Birimi (MARA-VABME)
Bir malzeme için birden fazla Satınalma Sipariş Ölçü birimi mevcut olduğu durumlarda kullanılan alandır.

Satınalma Grubu (MARC-EKGRP)
Sorumlu satın alma grubunu gösteren anahtardır.

Parti zorunluluğu (MARC-XCHPF)
Malzemenin parti ile yönetildiğini belirten göstergedir.

Malzeme Ana Verileri Depolama 1-2 Görünümleri

Bir depo yerinde stoklanacak malzemelerin, o depo yerine özel verilerin tutulduğu görünümdür.
Tanım (Alan Adı)
Kullanım

Bozulma süresi (MARA-MHDHB)
Raf ömrüdür.

SKT dönem göstergesi (MARA-IPRKZ)
Son kullanım tarihi için dönem göstergesi

Asgari kalan süre (MARA-MHDRZ)
Mal girişine izin verilecek SKT kalan süresi

Mal Grupları
Malzemeleri gruplandırmak, analizleri sınıflandırmak için kullanılır. Malzeme ana verilerine tayin edilir.
Aynı zamanda bir raporlama kırılımıdır.

Satıcı Ana Verileri

Satıcı ana verileri; bir organizasyonun tedarikçisi olan satıcılara ait adres ve muhatap rolleri ile, muhasebe hesap yönetimi, ödeme koşulları, satın alma verileri ile ilgili bilgileri içerir.SAP sisteminde Satıcılar, iki düzeyde değerlendirilir. Muhasebe açısından satıcı, şirketinizin alacaklı iş muhatabı olarak görülür. Satınalma açısından ise, tedarik sürecinde malzemenin tedarik kaynağı olarak değerlendirilir.

Satıcı Hesap Grupları, Satıcıları gruplayan ve onlara belli özellikler tayin eden anahtarlardır.

Satıcı Hesap Grupları, şu noktaları denetler,

  • Numara Tayinin Türü (dahili ya da harici)
  • Geçerli Numara Aralığı
  • Görüntülenecek ekranlar ve sıraları

Satıcı Anaverileri Alanları şu şekilde kullanılacaktır:


Tanım (Alan Adı)
Kullanım

Satıcı (LFA1-LIFNR)
Tedarikçiyi üst birim düzeyinde benzersiz olarak tanımlayan anahtar.

Satınalma Organizasyonu
(LFM1-EKORG)
Söz konusu tedarikçi verilerinin hangi satın alma organizasyonu için girileceğini belirler.

Satın alma organizasyonu, bir ya da birden çok üretim yerinden sorumlu olabilir.

Hesap Grubu (LFA1-KTOKK)
Tedarikçi ana verileri içinde yer alan ve ayırıcı bir karakteristiktir. Numara tayini yöntemini (dahili-harici), numara alanı aralığını, gerekli ekran girişlerini ifade eder.

Ad 1-2 (LFA1-NAME1&NAME2)
Satıcının adının yazıldığı 40 karakterlik alan

Arama Dizilimi (LFA1-SORTL)
Satıcıyı arama yardımlarında bulmada yardımcı olan alandır

Cadde Konut No (LFA1-STRAS)
Satıcının adres verilerinin girildiği alan

Posta Kodu/Kent (LFA1-ORT01)
Satıcının adres verilerinin girildiği alan

Ülke (LFA1-LAND1)
Satıcının ülkesidir

Dil (LFA1-SPRAS)
Satıcı ile iletişime girilen dil

Telefon, Fax, E-mail (LFA1- TELF1, LFA1- TELFX, LFA1- LFURL)
Satıcının telefon, fax, e-mail bilgilerinin girildiği alanlar

Vergi Dairesi (LFA1-STCD1)
Satıcı vergi dairesinin takip edilebileceği alan

Vergi Numarası (LFA1-STCD2)
Satıcı vergi numarasının takip edilebileceği alan

Banka Ayrıntıları (LFBK- BANKL)
Satıcının banka bilgileri bu alanlarda takip edilebilir

Satınalma Sipariş Para Birimi (LFM1-WAERS)
Tedarikçiye ilişkin satınalma siparişleri için girilen para birimi.

Ödeme Koşulu (LFM1-ZTERM)
Satınalma siparişleri ve faturalarda ödeme sürelerine ilişkin varsayılan değerleri gösterir.

Mal Girişine Dayalı Fat. Kontr. (LFM1- WEBRE)
Mal girişine dayalı fatura kontrolü için varsayılan değer.

Teyit Zorunluluğu (LFM1- KZABS)
Satınalma belgesinin tedarikçi tarafından teyit edilip edilemeyeceğini gösterir.

Teyit Denetimi (LFM1-BSTAE)
SAS kaleminde teyit tipi varsayılan değerini gösterir.

Muhatap Rolü (WYT3- PARVW)
Satıcının üstlendiği muhatap rolü türünü gösteren anahtar

Muhatap Numarası (WYT3- LIFN2)
Satıcının takip edilmek istendiği muhatap rolünün numarası


Bilgi Kaydı Ana Verileri

Malzeme ile satıcı arasında birebir ilişki kuran ve bu ikili için tüm tedarik detaylarını barındıran kayıtlardır. Yaratılması ve güncellenmesi çeşitli satın alma belgelerinden otomatik olabileceği gibi manuel de olabilir. İlgili ikili için satın alma belgesi yaratıldığında buradaki bilgiler “varsayılan (default) değer” olarak gelir. Kullanılabilecek bilgi kaydı tipleri standart ve fason bilgi kaydı tipleridir.


Bilgi Kaydı’nda takip edilecek alanlar şu şekildedir:

Tanım (Alan Adı)
Kullanım

Satıcı (EINA-LIFNR)
Tedarikçiyi üst birim düzeyinde benzersiz olarak tanımlayan anahtar.

Malzeme (EINA-MATNR)
Malzemeyi üst birim düzeyinde benzersiz olarak tanımlayan anahtar.

Satınalma Organizasyonu (EINE-EKORG)
Bilgi kaydının hangi satınalma organizasyonu için yaratıldığını belirten alandır

Bilgi Tipi (EINE-ESOKZ)
Bilgi Kaydının hangi tedarik işlemi için kulanılacağını belirten alandır

Fiyat (EINE-NETPR)
Satıcıdan ilgili malzemeyi hangi fiyattan tedarik edileceğini gösteren alandır.

Para Birimi (EINE-WAERS)
Malzeme Fiyatının parabirimini gösteren alandır.

Fiyat Birimi (EINE-PEINH)
Malzeme Fiyatının SAS ölçü birimi cinsinden fiyat birimidir

Fiyat Ölçü Birimi (EINE-BPRME)
Malzeme Fiyatının fiyat ölçü birimidir.

SAS Ölçü Birimi (EINA-MEINS)
Satınalma ölçü birimi ve temel ölçübirimine göre dönüşüm verilerinin takip edildiği alanlardır

Bölen (EINA-UMREN)
SAS ölçü biriminin temel ölçü brm.dönüştürülmesi için bölen katsayıdır

Bölünen (EINA-UMREZ)
SAS ölçü biriminin temel ölçü brm.dönüştürülmesi iç.bölünen katsayıdır.

Satınalma Grubu (EINE-EKGRP)
İlgili malzemeyi ilgili satıcıdan tedarik etmekle sorumlu satınalmacı

Planlanan Teslimat Süresi (EINE-APLFZ)
İlgili malzemenin, ilgili satıcıdan temin süresinin takip edildiği alandır.

Asgari SAS Miktarı (EINE-MINBM)
Minimum SAS Miktarını gösteren alandır.

Teslimat Fazlası Toleransı (EINE-UEBTO)
Malzemenin SAS miktarından ne kadar fazla teslim edilebileceğini sisteme söyleyen oran

Mal Girişine Dayalı Fat. Kontr. (LFM1- WEBRE)
Mal girişine dayalı fatura kontrolü için varsayılan değer.

Satıcı Listesi

Belli bir tarih aralığında malzemenin hangi satıcılardan temin edilebileceğine belirten listedir. Bu liste aynı zamanda satıcıdan malzeme temin edilmesini de engelleyebilir.


Kotalama

Malzemenin hangi oranda, hangi tedarik kaynaklarından temin edileceğini belirli bir tarih aralığında kotalama ana verisi yaratılarak belirtilir.
 
Üst