Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

Sap R/3 Teknik Terimler Sözlüğü

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
928
Tepki puanı
254
Konum
İzmir
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
Kod:
Sap R/3 Teknik Terimler Sözlüğü
Bu terimler sözlüğü SAP Ofis Türkiye tarafından hazırlanmıştır.
A
Abap Dictonary : Abap Sözlüğü
Abap Editor : Abap Düzenleyici
Adk:Arşivleme Geliştirme Aracı
Adapter:Kesit Uyarlayıcı
Ad-Hoc Query: Maksatlı Sorgu
Administrator Workbench(Awb): Kumanda Masası
Aggregat: Birleştirilmiş Nesnel Yapı(Küçük Küp)
Aggregation: Birleştirme, Sıkıştır- Küçült- Birleştir, Kümeleme
Ale: Application Link Enabling,Uygulama Programı , Haberleşme Bağlantısı
Alv Grid: Alv Izgarası
Alv: Sap Liste Görüntüleyici
Analysis: Analiz
Apd- Analysis Process Designer: Süreç Analiz Tasarımcısı
Api-Applicatiion Programming Interface: Uygulama Programı Önyüzeyi,Kesiti
Application Layer: Uygulama Katmanı
Application Server: Uygulama Sunucusu
Ascending: Artan
Ascii-American Standard Code For Information Exchange: Amerikan Haberleşme Standardı
Assign : Atama
Asynchron: Eş Zamansız
Attributes: Özellikler
B
Bct-Business Content: Hazır (Sektörel) İş Kapsamı
Badi-Business Add-Ins:İş Gereği Özel Eklenen Hazır Program Kodları
Bapi (Business Application Programming): İş Uygulama Programlama
(Sap Erp Ile Sap Bw İletişimi Rfc Tanımına Da Bakınız)
Batch Data Communication(Bdc): Toplu Data İletişimi
Business Objects(Bobj): İş Nesneleri; Sap Firma Adı
Bi-Business Intelligence: İş İstihbaratı
Bewegungsdaten/Kennzahlen: Hedef Sayılar, Büyüklükler
Bex: Business Explorer Ve Excel Entegrasyonu
Binary Search : İkili Arama
Block: Blok
Bps-Business Planning And Simulation: Benzetimle İş Planlaması
Bw-Business Warehouse: Veri Deposu Yönetimi
C
Centered: Ortalanmış
Characteristics( Hierarchy,Text, Attributes): Kökveriler
Chart: Grafik
Checkbox : Onay Kutusu
Class Pool: Sınıf Havuzu
Class: Sınıf
Clear : Temizle
Clustering: Kümeleme, Kümelenme
Code Inspector : Kod Denetcisi
Color: Renkli
Commit : Kesinleştirmek
Company Code: Şirket Kodu
Compatibility: Uyumluluk
Concatenate : Bitiştirmek
Confirm Message : Doğrulama Mesajı
Constant: Sabit
Csv-Comma Separated Valueüz Excel Format; Virgülle Ayrılmış Değerler
Custom Control : Alışılmış Kontrol
Customer Production Program: Canlı Kullanım Için Müşteri Programı
Customization: Uyarlama, Uyarlanma
D
Data Control Language(Dcl) : Veri Kontrol Dili
Data Definition Language(Ddl) : Veri Tanımlama Dili
Data Element: Veri Elementi
Data Mart: Bw Nin Başka Hedef Sistemler Için Veri Kaynağına Dönüşmesi
Data Mart Interface:Bw Den Bw Ye Veri Aktaran Ortak Yüzey, Kesit
Data Source: Ham, Işlenmemiş Veri Kaynağı
Database Layer: Veritabanı Katmanı
Database Program: Veritabanı Programı
Data Selection: Abap Ve Bw De İstenen Veri Kümesinin Seçimi
Database Server : Veritabani Sunucusu
Database Table: Veritabani Tablosu
Database: Veritabanı
Decide Message : Karar Mesajı
Decision Support System(Dss): Karar Destek Sistemi
Delta Process: Delta Süreci; Değişen Veya Yeni Verilerin Belirlenip Eskilerin
Yerine Yazılması
Delta Initialization:Sıfırlama
Descending : Azalan
Dimension: Boyut
Documentation : Dokümantasyon
Domain: Etki Alanı
Dso(Data Store Object): Belge Toplama Nesnesi
Dynamic : Dinamik
E
Edit Mask: Düzeltme Maskesi
Erp (Enterprise Resource Planning): Kurumsal Kaynak Planlaması
Error Message : Hata Mesajı
Esr-Enterprise Services Repository: İşletme Servisleri Kayıt Kütüğü
Executable Program : Çalışabilen/İşlek Programlar
Execute: Yap Yürüt İşlet Çalıştır
Executive Information System(Eis): Yöneticiler Için Bilgi Sistemi
Export : Dışa Aktarım
Extension: İlave
Extractor: Extrakt, Ekstraktör;Veri Yapısı;Veri Kabı Doldurup Boşaltan Abap Yazılımı
F
Fact: Gerçeklik,
Fact (F-Table):Infocube Da Bulunan Ana Hedef Tablo Olup (Key Figure, Characteristics, Sid Veya Dim-Id) Değerlerinin Kayıtları Bulunur.
Facts: Gerçeklik, Gerçekleşen Hedefler
Field: Alan
Format: Biçimlendirilmiş, Şekil, Düzen
Function : Fonksiyon
Function Group: İşlev Grubu
G
Generation Limit : Yapım Sınırı
Grid: Izgara
Graphical User Interface (Gui): Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
H
Hashed Tables: Biçimli(Hasli) Tablolar
Hierarchy: Hiyerarşi
I
Icon:İkon, Resim, Sembol
Idoc(Intermediate Documents): Veri Nakil Kalıpları
Import : İçe Aktarım
Indicator: İbre
Infoarea: Bilgi Alanı
Infoobject Cataloge:Nesnel Bilgi Katalogu
Infoobject: Nesnel Bilgi
Infocube: Bilgi Küpü
Infopackage:Veri Yüklenmiş Bilgi Paketi
Infoprovider: Raporlama Için Kullanılan Veri Kaynağı
Info Source: Bilgi(Işlenmiş Veri)Kaynağı
Information Message : Bilgi Mesajı
Infoset: Gerçek Veri Kaynakları(Infoobject,Infocube, Ods)Nı Ilişkisel Kesişim(Join) Sorgulaması Yaparak Istenen Verileri Koparan Sorgu Dizini; Rsa1(Awb) De Rsiset Komutuyla Üretilir.
Inheritance: Miras, Kalıtım
Initial: Ilk Durumu
Initialization: Sıfırlama
Inspection : Denetim
Input -Ready Query: Doğrudan Veri Girişine Hazır Sorgu
Instantiation : Örnekleme
Integer: Tamsayi
Integrated Planning: Tümleşik; Bütünsel Planlama
Interface : Arayüz, Ortak Kesit, Birleşim/Ortak Yüzey
Interface Pool: Arabirim Havuzu
Internal: İçsel
Internal Tables: İçsel Tablolar
Intervals: Aralik
It-Information Technology:Bilgi İşlem Teknolojisi
J
Jco-Java Connector: Java Programı Bağlantısı
Join(Inner/Outer): Tablolardaki Verileri (Içsel/Dışsal) Kesişimle İlişkilendirme,
Kesişik Sorgulama
K
Key: Anahtar
Key Figures: Hedef Sayıları; Hedef Büyüklükleri (Kar,Ciro, Satış Miktarı....)
L
Layer: Katman
Linear Search: Doğrusal Arama
Logical Database: Mantıksal Veritabanı
M
Macro: Makro, Büyük Küme
Micro : Mikro, En Küçük Küme
Maintenance Information : Bakım Bilgileri
Management Information System(Mis): Yönetim Bilişim Sistem
Match: Dişe Diş, Bire Bir Aynen Uyum
Master Data(Stammdaten): Ana Kökveriler
Master Data Management: Ana Kökveri Yönetimi
Memory : Hafiza
Merkmal: Property: Nitelik
Message Class :Mesaj Sınıfı
Metadata: Yapısal Veri Kabı
Modularization: Modülarizasyon ( Kendi Kendine Bütünlüğü Olan Birimlere Ayrıştırma)
Module Pool: Modül Havuzu
Monitoring: İzleyip Yönlendirme, Takip Etme
Multiprovider: Bilgi Kaynakları(Infoset,Infocube,Ods) Birleşim Kümesi
Myself System: Sistemin Kendini Kendine Tanımlaması; Bw Sisteminin Kendisi
N
Navigation Attribute: Gezgin Özellik
No Zero:Sıfırsız
Node: Düğüm
O
Object: Nesne
Optimization : Optimizasyon-Eniyileştirme
P
Package : Paket
Parameter : Parametre
Pattern : Örnek
Physical (Real) Infoprovider: Infoobject, Infocube, Ods Gerçek Fiziki Veriler
Presentation Layer: Sunum Katmanı
Progress : İlerleme
Progress Indicator: İlerleme İbresi
Property (Merkmal): Nitelik
Public: Genel
Pushbutton: Düğme
Pull: Çekme
Push: İtme
Q
Quality: Kalite, Nicelik
Quantity: Miktar
Quellsystem: Veri Kaynak Sistemi
Query: Sorgu
Queue: Kuyruk, İşlem Bekleme Kuyruğu
R
Real Time : Gerçek Zamanlı,
Redundancy: Yedekleme
Replication: Kopyalama
Relational Database: İlişkisel Veri Tabanı
Replace: Değiştir
Repository: Kayıt, Kütük
Rfc (Remote Function Call): Sap Erp Veya Bw Den Başka Bir Sap Web Appl.Server Abap Ile Bağlanarak Senkron Veya Asenkron Bapi/İşlevsel Fonksiyonu Çağırma Yöntemi Olup, Veriler Bitler Halinde Tcp/Ip Veya X.400 Ile Iletilmektedir.
Rollback : Başa Dönüş
Runtime Error: Çalışma Hatası
Runtime: Çalişma/İşlem Süresi
S
Sap Standart Production Program:Canlı Kullanım Için Sap Standart Programı
Sapi: Service Api
Search Help: Arama Yardımı
Search(Suche) : Arama
Selection Options: Seçim Seçenekleri
Selection Screen : Seçim Ekranları
Sem-Strategic Enterprise Management: Strtejik İş Yönetimi
Session : Oturum
Simulation: Benzetim Yöntemi Ile Test Sistemi
Skip To Line:Satır Atla
Soa-Service Oriented Architecture: Servis Odaklı Mimari Yapı
Soap-Simple Object Access Protocol:Basit Nesnel Erişim Protokolü
Sort: Sıralama
Sorted Tables: Sıralanmış Tablolar
Sorted: Sıralanmış
Source Code: Kaynak Kod
Sql ( Structured Query Language) : Yapılandırılmış Sorgulama Dili
Staging: Veri Yükleme Önhazırlığı
Standard Tables: Standart Tablolar
Status Message : Durum Mesajı
Structure: Yapı
Structured: Yapılandırılmış
Style: Stil-Biçim
Subroutine : Altprogram
Subroutine Pool:Altrutin(Altprogram) Havuzu
Symbol:Sembol
Synchron: Eş Zamanlı
System Program: Sistem Programı
T
Table: Tablo
Termination Message : Sonlandırma Mesajı
Test Program : Deneme Programı
Text Elements: Metin Öğeleri
Text: Metin, Düz Yazı
Time- Dependent(Zeitabhaengig) : Zamanlı
Time-Independent( Zeitunabhaengig): Zamansız
Timer:Zamanlayıcı
Title: Başlık
Tools: Araçlar
Transaction: İşlem
Transaction Code: İşlem Kodu
Transfer Structure: Extraktör Deki Verilerin Aktarılma Yapısı
Transparent Tables: Şeffaf Tablolar
U
Uline:Altçizgi
Under:Alta
Usual Abap Class: Standart Abap Sınıfı
V
Validationoğruluk/Gerçeklik Testi
Variants: Varyantlar
Verification: Doğrulama
Verticalikey
View: Tabloların Görünümü, Kopyası
Virtual Infoprovider: Sanal Bilgi Kaynağı
Vline (Vertical Line) : Dikey Çizgi
W
Web As-Web Application Server: Sanal Uygulama Sunucusu
Wizard: Sihirbaz
Wsdl-Web Service Definition Language: Sanal Hizmet Tanımlama Dili
 
Üst