SAP WF (Workflow) Modülü

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
928
Çözümler
4
Tepki puanı
267
Puanları
63
Yaş
40
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
İş akışı (WF) modülü işlem ve görevlerinin yolunun belirlenmesi için kuralların oluşturulduğu modüldür. Birden fazla kullanıcının bulunduğu karmaşık iş süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Organizasyon içindeki kullanıcı pozisyonlarını belirleyip, operasyonun en verimli şekilde ilerlemesini sağlar. SAP WF modülü Microsoft Outlook ve Lotus Notes gibi yazılımlarla bağlantılı çalışabilmektedir. SAP WF modülü sayesinde bir ticari işlemin her adımını kolayca izleyebilirsiniz. Workflow modülünün temel bileşenleri, iş öğeleri, olay tetikleyicileri ve organizasyon yapısıdır. Bir bütün olarak ele alındığında WF modülü SAP uygulamasının bir parçasıdır. SAP WF modülü R/3 sistemiyle tam entegre olarak çalışır. Çapraz işyeri ve çapraz uygulamalar ile koordineli çalışma özelliği sayesinde firmalara özel bir iş yapısı da oluşturulabilir. İstenirse standart iş akışı çözümleri de kullanılabilir.

İş Akışı Senaryosu Nedir ?
"İş Akışı Senaryosu" terimi, uygulamadaki iş akışını fonksiyonel olarak destekleyen seçeneklerin bir dizisini tanımlar.
İş Akışı Senaryoları 3 kategoriye ayrılabilir :

- Olaylar (Events) ın Atanması
Olaylar, uygulama nesnesi tarafından geçirilmiş değişiklikleri istatistiki olarak raporlamak için oluşturulur ve sonuçta ortaya çıkacak olan tepkileri görebilme imkanı sağlar.
Esnek bir şekilde bu olayları yanıtlayabilirsiniz ve uygulamanın standart bir parçasına ihtiyaç duymadan müşteriye özel bir şekilde modifiye edilebilir.
Genellikle müşteriye özel müşteri görevleri için olayları tetiklemede yada iş akışı görevlerinde kullanacaksınız.Bu olayların tetiklenmesi genelde standart versiyonda aktif hale getirilmemiştir, fakat isteğe bağlı ayarlarla özelleştirilebilir.

- Standart Görevlerin Verilmesi
Standart görevler, görev tanımlamalarını ve işletmenin nesne metodlarıyla uygulama mantığına bağlantıyı içerir. Bir standart görevin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, öncellikle ona uygun bir temsilci atamalısınız.
SAP tarafından sağlanan standart görevler genel olarak iş akışı şablonunda adım adım kullanılır. Bunlar gelişiminizde kullanabileceğiniz modüller olarak uygun durumdadır.Eğer iş akışı senaryosu sadece bir standart göreve sahipse, bu genelde uygulamanın işlevselliği ile SAP Business Workflow arasındaki bağlantıyı gösteren ufak bir çözüm olarak kabul edilir.
Farklı bir iş akışı yönetimi için standart görevin, müşteriye özel iş akışı görevi ile yer değiştirmesi gerekir. Daha fazla bilgiye uygulama senaryosu dökümantasyonundan ulaşabilirsiniz.

- İş Akışı Şablonlarının Hazırlanması
İş akışı şablonları birkaç adımdan meydana gelen tam işletme sürecini kapsar. İş akışı şablonları tarafından tanımlanan işletme süreci, sizin firmanızdaki durumla tam olarak aynı şekilde meydana gelir yada iş akışı şablonundaki değişikliklerin teknik nedenlerden dolayı tavsiye edilmediği durumlarda, iş akışı şablonu SAP tarafından desteklenerek herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadan verimli bir şekilde kullanılabilir. Yine de bazı özelleştirme ayarları gerekebilir.
Yine herhangi bir durumda, iş akışı şablonlarını kendi gelişiminizin temeli olarak kullanabilirsiniz. İşletme uygulama bileşenlerinin var olan süreç yapısı, ki sıklıkla işlemlerde temsil edilirler ve genelde değiştirilmemişlerdir. SAP Business Workflow, standart işletme sürecinde ve var olan işlemlerde, fonksiyon modüllerinde, raporlarda kullanılmak üzere "düşük" seviyeli entegrasyon düzeyinde konumlanmıştır.

Temel Kavramlar
Aşağıdaki dökümantasyonu kavrayabilmek adına birkaç kavramsal detay gerekiyor. Bu tanımlama size temel kavramlarla ilgili ve bu nedenle sistemde çalışırken herhangi bir bilgilendirmenin bulunmadığı durumları açıklığa kavuşturur.

Area Menu SAP Business Workflow (Geliştirme)
Tüm tanımlama araçlarına area menu SAP Business Workflow (Geliştirme) dan erişilebilir. Bu area menu ye R/3 giriş ekranından, Tools (araçlar) seçeneğinden ® Business Engineering ® Business Workflow ® Development. bölümünden ulaşabilirsiniz.

- Object Orientation in SAP Business Workflow (SAP Business Workflow da Nesne Oryantasyonu (yönlendirme) )
- Integration of Organizational Management (Örgütsel Yönetim Entegrasyonu)
- Workflow Definition (İş Akışı Tanımlama)
- Tasks (Görevler)
- Roles (Kurallar)
- Executing Tasks (Görevlerin Yürütülmesi)
- Workflow Execution: SAP Business Workflow Runtime System (İş akışının yürütülmesi : SAP Business Workflow Runtime System)
- Central Access Point for a User: Integrated Inbox (Kullanıcı için Merkezi Erişim Noktası: Entegre Gelen Kutusu)
- Binding and Container (Bağlayıcı ve Konteyner)

Object Orientation in SAP Business Workflow
İş akışı genelde fatura, malzeme veya müşteri gibi sistemde birkaç adımda işlenmesi gereken işletme unsurlarında kullanılır ve bu işlem sürecinin başından sonuna kadar takip edilmesi gerekir.
Aşağıdaki seçeneklerin iş akışı sistemi için mevcut olması gerekir.
- adlandırma nesneleri,
- nesnelerin oluşturulması ve işlenmesi (yürütme metodları),
- nesne özniteliklerinin değerlendirilmes, (özniteliklerin okunması) ve
- olayları yanıtlamak (nesnelerde meydana gelen durum değişiklikleri).

İş akışı yönetim sistemi ile nesne yönelimli ilkelere dayalı uygulamalar arasında bulunan bu arayüz oldukça uygundur. Bunun yanında R/3 Sisteminin işletme mantığı, masaüstündeki diğer uygulamalar yada diğer uygulama sistemlerinin (uygun kapsüllü)
SAP Business Workflow a erişebilme imkanı vardır.

Nesne Türleri ve Nesneler
Bir nesne türü, tanımlama zamanında oluşturulan genel nesne açıklamasını ifade eder. Bu tanımlama, metodların, özelliklerin, olayların özelleştirilmesinde ve
bu türün nesnesinin tekil olarak gösterilmesi için gerekli olan anahtar alanları içerir. Bir nesnenin değeri atanmış bir nesne türünün belirli örneğidir.

Nesne Türlerinin Düzenlenmesi - Miras ve Yetkilendirme
Bu işlem standart versiyonda sağlanmayan bazı nesne türlerine ek bileşenler eklemek istediğinizde yeni bir nesne türü oluşturmak yerine, nesne türünü genişletebilmek için gereklidir.
ve aynı zamanda orjinal SAP nesnesiyle senaryoların verimliliğini kalıcı olarak garantiye almada kullanılır.

SAP tarafından sağlanan nesne türlerini değiştiremediğinizde, ileride bileşenlerini ve uygulamalarını miras alacak olan orjinal nesne türüne bir alt tür (sub-type) olarak yeni bir nesne türü oluşturun.
Sonra bu nesne türünü düzenleyin ve bunu süper tür (super type) olarak yetkilendirin. Bundan sonra eski yetkili nesneye gelen tüm aramalar artık alt türe yönlendirilecek, bu sebeple bu tanımlama okunmuş ve çalıştırılmış olur. (delegasyon (yetkilendirme))

İşletme Nesne Deposu
SAP Sisteminde tanımlanan bütün nesne türlerine ait dizinler, işletme nesne deposu (Business Object Repository) tarafından yönetilir. Bu nesne türlerinden her biri,
işletme uygulama bileşenine atanmıştır.

İşletme nesne türlerine ek olarak, işletme nesne deposu aynı zamanda, firma kodu, fabrika yada satış organizasyonu gibi yapısal nesne türlerini ve
metin, not, iş parçası yada arşivlenmiş döküman gibi teknik nesne türlerini içerir. Müşteriler kendi nesne türlerini tanımlayabilirler.

Nesne türleri ve onların elemanlarına, bu işletme nesne deposundan uygun arama fonksiyonları kullanılarak hızlıca erişilebilir (bileşen hiyerarşisi üzerinden yada isim parça isimler kullanarak genel aramalar).

Metodlar (Methods)
Bir metod, nesne üzerinde gerçekleştirilen işlemi fade eder.

Bir metod, genellikle ABAP/4 işlevselliğini gösterir ki, daima fonksiyon modülü, işlem, diyalog modülü, ... vb uygundur ve arayüzünde metod adı ile metod parametlerleri tarfından tanımlanan isimlerle çağrılırlar. Bu nedenle metodun gerçek uygulaması soyut kalır. Dışarıdan görünmez ve metodun çağrıldığı program tarafından bilinmesine gerek yoktur.

Senkronize ve asenkronize Metodlar
Aşağıda listelenen çeşitli özelliklere sahip alt metodlardır :
- Senkronize metodlar
Senkronize nesne metodları, çalışma sürecindeki işlem kontrolünü üstlenir ve çalıştırıldıklarında çağrılan programa bir kez rapor gönderir.
- Asenkronize metodlar
Asenkronize metodlar ilk çalıştırıldıklarında çağırdıkları programa doğrudan rapor göndermezler. Burada yanıtlama işlemi, metodların sonuç işleminin raporlanmasında kullanılan events (olaylar) ile gerçekleştirilir.

Senkronize ve asenkronize Metodlar, single-step tasks (tek adımlık görevler) de yer aldığı şekillere göre ayırt edilebilir. Bir tek adımlık görev : Bir olay (event) tarafından tamamlanması gereken asenkronize bir metoddur.

Metod Parametreleri
Parametreler, metodun çağırdığı program ile metod arasındaki bilgi alış-verişinde kullanılırlar. Bir metodun parametreleri, her ikiside çalışma zamanında metoda geçirilen (import parameters) yada metoddan dönen (export parameters) değerlerdir.
Parametreler tanımlandığında, metodun arayzünde de aynı zamanda bir çağrı tanımlanır. Bir metodun parametrelere ihtiyacı yoktur. Birçok metod parametresiz kullanılabilir.

Metod Sonucu
Bir metodun sonucu, dışarı aktarılan parametrelere (export parameters) göre farklılık gösterir. Sonuca uygun değerler, kontrol tablosunda düzeltilebilir yada taşınabilir.
Bu nedenle bunlar iş akışı tanımlamasında bilinirler ve süreç modelleme sırasında dikkate alınabilir. Çeşitli izleme adımları, iş akışı tanımlamasında sonuçlara göre modellenebilir. Bir metod sadece tek sonuca sahip olabilirken,
buna karşılık export (dışarı aktarılan) parametrelerinde bir sınırlama yoktur. Bir metodun sürekli bir sonuca ihtiyacı yoktur.

Metod İstisnaları

Aynı şekilde bir metoddaki istisnalar (kullanıcı tarafından iptal edilen, işlenmesi gereken nesnenin bulunamaması gibi...) da, iş akışı tanımlamasında tanımlanablir ve dikkate alınabilir.

Öznitelikler (Attributes)
Bir attribute, (öznitelik) bir özelliği yada nesnenin karakteristiğini gösterir. Öznitelikler (Attributes), iş akışı tanımlamasında koşulları formüle etmede kullanılır. Nesne özellikleri, çalışma zamanında veri tabanından okunabilir
yada tanımlama yapılabilir ve iş akışının kontrolünde kullanılır. Bir nesne özelliği şu deerleri döndürür :
- ABAP/4 dizinindeki alanın değeri (veri tabanı alan özelliği)
- İşletme nesne deposunda tanımlanan bir nesne, diğer bir nesneyi temsil eder. Nesne özelliklerinin, bir nesne referansını döndürmesi sebebiyle bu temsili nesnenin özelliklerine erişime izin verilir.
- Çalışma zamanında Veri tabanı içeriğinde and/or değerlendirmesi bulunana kadar bir değer tanımlanmaz.

Events (Olaylar)
Bir olay (event), bir nesnenin durumunda değişiklik olduğunda, bunu sistem bazında yayınlar ("yazı silindi", "fatura yayınlandı", "malzeme oluşturdu", ...).
Olaylar, daima raporlanan nesneler ile birlikte bağlantıda görünür olmalıdır. Bu sebeple bir nesneye ait olaylar nesne türü tanımlamada belirtilmiştir.

Olaylar, event creator (olay oluşturucu) uygulaması olmadan, alıcının olaya ilgili olup olmadığını ve yanıt verip vermeyeceğini tespit eder.
Bir olaydaki potansiyel alıcılar, olay alıcı bağlantı tablosunda listelenmiştir. Buradan gerektiğinde kullanıcı girişleri oluşturulabilir yada kaldırılabilir.
Buda oluşturulan olayların esnek bir şekilde yanıtlanmasına izin verir.

Events (Olaylar) ve SAP Business Workflow
Olaylar, SAP Business Workflow ortamında şu şekilde kullanılır:
- Görevlerin başlatılması (çok adımlı görevler ve tek adımlı görevler).Bu nedenle olaylar, ilgili görevleri tetiklemek amacıyla tanımlanır.
- Asenkronize nesne metodunu temsil eden tek adımlık görevlerin tamamlanması. Bu nedenle olaylar, ilgili tek adımlık görevin sonlandırlması amacıyla tanımlanır.

Olay Parametreleri
Olaylar, olay alıcısına uygun, çalışma zamanında bağlı verilere (event (olay) parametreleri) bağlıdır ve olay güdümlü kontrol ile iletişim mekanizmaları için kullanılabilir.

Olay oluşturma
Olay oluşturma, dar anlamda nesne türü tanımlamanın bir parçası değildir. Ancak müşteriye özel olay üretimi gerçekleşmesi ile ilgili olaylar, nesne türünün tanımına eklenmelidir.
Belirli koşullar gerçekleştiğinde standart sürümde oluşturulan etkinlikler yeterli değilse, programlama çalışmalarını dışarıya taşımadan bu ek olayların sağlama seçeneğiniz var.
Bu nedenle burada bu SAP ın standart sürümde desteklemediği olayları oluşturmak mümkündür. Temelde olayları oluşturabilmek için dört yol vardır :
- Fonksiyon modülünü çağırarak olaylar oluşturmak
- Durum değişiklikleri için olaylar oluşturmak
- Yazılan belgeler değiştiğinde olaylar oluşturmak
- Mesaj kontrolü ile olaylar oluşturmak
verilen fonksiyon modülü arama sonucu olay nesil programlama bilgi ve deneyim gerektirir iken, son üç seçenekten bir uygulamanın program kodu değiştirmeden kullanılabilir.
Bu proedürler, veri tutarlılığında avantaj getirir ve belge üzerinde değişiklik yapıldığında, durum yönetimi aktif olduğunda yada mesaj gönderildiğinde uygulama tarafından güvenliği sağlanır.

İşletme nesne deposundaki bireysel nesne türleri için girilen olayın oluşturulması, SAP tarafından sağlanır.

Olay Oluşturma Günlüğü
Düzgün oluşturulan tüm olaylar, alıcılar, kullanılabilir olup olmadığına bakılmaksızın olay günlüğüne kaydedilir. Eğer Günlük açıksa olay kaydı yazılabilir.
Bunun için, SAP Business Workflow (Development) daki menüden, Utilities ® Event log ® On/off seçilir. Oluşturulan olay kaydı, SAP Business Workflow (Development) daki menüden
Utilities ® Event log ® Display bölümünden görüntülenebilir.

Organizasyon Yönetiminin Entegrasyonu (Integration of Organizational Management)

Bir şirkete özel organizasyon planı, şirket personelinin organizasyondaki yerlerinin atanmasıdır. Buda çalışanların şirket içerisindeki performansalarını doğrudan etkiler.
Organizasyon planlaması, PD (Organization and Planning) bileşeninin bir parçasıdır. Personel yönetimi amacıyla oluşturulan (yada oluşturulacak olan) organizasyon planı,
SAP Business Workflow da iş akışı fonksiyonları tarafından sağlanan değişikliklere ihtiyaç duymadan kullanılabilir ve personel yönetimi uygulaması aynı istemciyi (client) kullanır.

Kullanıcıya yönelik,modüler ve sade bir şekilde bireysel etkinlik profili oluşturmak için, şirkete özel organizasyon planı amacıyla bu kullanıcının, organizasyondaki yerinin mutlaka atanması gerekir.
Organizasyon Yapısı ve Organizasyon Birimleri

Bir organizasyon planı, şirkette mevcut organizasyon birimleri tarafından tanımlanır. Bu organizasyon birimleri, genellikle hiyerarşik bir raporlama yapısı içinde birbirine bağlı, ancak yalıtım modunda oluşturulabilir.
Kuruluş birimleri, kuruluş alt bölümleri (bölümler, proje ekipleri, gruplar) olarak bir şirkette ticari amaçlarla oluşturulmuştur.

Personel atamaları
Personel atamaları, her organizasyon birimi için tutulur. Uygun pozisyonlar organizasyon birimine atanmıştır. Bir pozisyon, iş tanımından türemiştir ve genellikel bir kullanıcı tarafından işgal edilmiştir.

İşler
İşler, görev veya iş uygulama bileşenleri tarafından açıklanan ve organizasyon birimleri arasında sık sık oluşturulan şirket içindeki faaliyet alanlarıdır.

Pozisyonlar
Pozisyonlar şirket içindeki her çalışanın atamaları olarak kabul edilebilir. Bir pozisyon, bir işlem tarafından açıklanır ve her zaman tek bir organizasyon birimine aittir.

Şef Pozisyonu
organizasyon birimindeki bir pozisyon, aynı zamanda organizasyon biriminde şef pozisyon olarak da belirlenebilir. Bu size, organizasyon birimindeki pozisyonları planlamanızı sağlar. Bu bilgi bir iş ögesini, personelin üstlerine adreslemek için yeterlidir.

Kullanıcı/kişi (Personel)
Bir sistem kullanıcısı (master kullanıcı) yada personel (HR veri yönetiminden bir personel) tarafından düzenlenen bir pozisyon, aynı zamanda boş kalabilir.
İş akışı sistemi tarafından tespit edilecek bir aracı için, sistem kullanıcıları ve pozisyonlar arasında atama yapmaya uygun olmalıdır.
Eğer bir pozisyon bir personele atandıysa, bu personel aynı zamanda HR master verideki sistem kullanıcısına bağlanmalıdır (infotype 105 Communication).
Bir personeli ve bir kişiyi, bir pozisyona atamayın.

İş Akışı Tanımlama (Workflow Definition)

İşletme sürecinin teknik olarak yerine getirilmesi, iş akışı olarak tanımlanasıyla ilgilidir ve grafiksel iş akışı kullanılarak yapılmaktadır.
Bir iş akışı tanımlaması, belirli bir sıraya bağlı olarak çeşitli adımlardan oluşur. Oluşturulan adımların sırası, bir önceki adımın sonuçlarına göre şekillenir.
Bir sonraki adımlar, önceki adımın iş akışı tanımındaki olası bütün sonuçlarına göre belirlenir. Bir adımın olası sonuçları, temel işletme işlevselliğinden türetilmiştir ve iş akışı tanımında bilinirler.

İş Akışı Tanımlamadaki Adımlar
İş akışı tanımlamasında bir adım oluşturulduğunda, burada gerekli olan ilk şey türünün belirlenmesidir. Bunun için aşağıdaki ayırt edici bilgilere ihtiyaç duyulur :
- İşletme faaliyetindeki referans adımlar (faaliyetler ve kullanıcı kararları)
- Dahili işlem kontrolünde kullanılan adımlar (koşul, birden fazla koşulu, döngü, ...)
Aşağıdaki adım tiplerinin seçilmesi gerekir :

Faaliyet (görev başvurusu)
İş akışını tanımındaki bir görevin bir adım olarak referans alınması.
Bu görev, temel işletme işlevselliği ile tek adımlık bir görev olabilir yada iş akışı tanımında referans alınan (iş akışı görevi/iş akışı şablonu) çok adımlı bir görev olabilir.
Bu sebeple iş akışı tanımı alt-iş akışlarını destekler, bir alt programla karşılaştırılabilir ve hiyerarşi oluşumu ile yapılandırılmış bir işleme olanak sağlar.

Kullanıcı Kararı
Bir komut istemi, bir karar metni ile birlikte tanımlanır ve daha sonra çalışma zamanında kesin kararı vermek için geçerli aracı istenir. Hangi adımın takip edileceğini, seçili karar belirler.
Kullanılabilir çalışma zamanı verisi, dört değere kadar karar metninde parametre olarak durabilir.

Tek ve Çoklu Koşul
Dallanma, iş akışının çalışma zamanına bağlı bağlamından, kontrol bilgisi üzerinde konumlanmıştır.

Olay Oluşturucu (Event Creator)
Bir nesne tarafından geçirilmiş durum değişikliğini yayınlamak için bir nesnenin oluşturulması ve uygun tepki verilmesi.

Adım Bekleme
İş akışı tanımındaki bir olayı, bir adım olarak beklemek. Örneğin bir belgenin alındığına dair raporlanabilecek bir olay olabilir.

Döngü
Belirlenen bir koşul sağlanana kadar tekrarlanan işlemlerdir. Kullanılabilir döngüler aşağıdaki gibidir : UNTIL (bir şarta bağlı döngü kontrolü) döndüleri ve WHILE (belirlenen bir şartın doğru olduğu sürece devam eden döngü kontrolü) döngüleri
- Graphic: Until loop
- Graphic: While loop

Konteyner İşlemi
İş akışı tanımındaki adım olarak belirlenen iş akışı konteynerının bireysel ögesi üzerindeki işlemlerdir. Konteyner ögesindeki uygulanabilir işlemler şunlardır :

- temel aritmetik işlemler
- değer atamaları

İş Akışı Kontrolü
İş akışının kontrolü, iş akışını etkileyen bir adım olarak nitelendirilebilir. Aşağıdaki iki kod iş akışının çalışma zamanında, iş akışı kontrolü için çalıştırılabilir.

- Cancel work item
- Cancel workflow

Adımların Paralel Ayarlanması
Adımlar, paralel işlem dalları olarak ayarlanabilir. Onu yalnızca paralel işlem dallarının bir parçası olarak tanımlamak mümkündür, aslında iş akışı işlemine devam etmek için çalıştırılması gerekir.

Görevler (Tasks)
Bir organizasyon perspektifindeki görevler, iş akışı sisteminin asıl ögeleridir. Görevler işletme işlemini tanımlamak için kullanılır. Bu görevler bir yada birkaç adıma yada muhtemelen paralel adımlara ihtiyaç duyabilir.

Tek adımlık Görevler : Müşteri Görevleri yada Standart Görevler
Müşteri görevleri, itemciye bağlıdır ve bir geçerlilik süresine sahiptir. Bu sebeple zaman planlama ve limit seçenekleri ile birlikte organizasyon yönetimine entegre edilmişlerdir.
Standart görevler ise istemciden bağımsızdır ve bir geçerlilik süresine bağlı değildir.

Tek adımlık Görevler : Organizasyon Sorumluluğu
Müşteri görevleri ve standart görevler, her zaman organizasyondaki aracılarına atanırlar. Bu sebeple organizasyon temelindeki eşit yetkilere sahip birkaç personel,
bir görevin yürütülmesi için aynı teklifi alabilirler. Bu personellerden bir tanesi görevi alır ve işleme koyar. Bu atama esası, aynı aktivite profiline sahip çalışma gruplarına otomatik yük dağılımı sağlar.

Tek adımlık Görevler : Nesne Metoduna Başvuru
Bu tek adımlık görevlerin operasyonel olarak çalışmasını garantiye almak için arayüz, iş akışı yönetim sistemi ve nesne yönelimli ilkeler üzerindeki işletme uygulama bileşenleri arasından seçilir.
Bu faaliyet, tek adımlık görevlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle yalnıza sözlü açıklama olarak belirlenmemiştir, aynı zamanda nesne metoduna yazılım uygulaması olarak da bir referans ile işlenir.

Tek adımlık görevleri uygulama fonksiyonelliğine olan bağlantıyı tanımlar ve çalıştırılabilir olmasını garantiye alır.

Çok Adımlı Görevler : İş Akışı Görevleri ve İş Akışı Şablonları
İşletme perspektifinden iş akışı görevleri ve iş akışı şablonları, tam işlem tanımlamasını kapsarlar.

İş Akışı Görevleri
Müşteri, bir iş akışı tanımladığında, belirli işletme sürecini uygular ve u yüzden operasyonel yapıyı temsil eder.

İş Akışı Şablonları
SAP uygulamalarının sayısı, SAP Business Workflow tarafından sağlanan Workflow Management ı destekler. Bu uygulamalarda tanımlanan iş akışları, SAP standart versiyonunda iş akışı şablonları olarak verilmektedir.

Görevlerin İşlenmesi
Tek adımlı yada çok adımlı bir görev, temelde şu şekillerde olabilir :
- Bir olay tarafından tetiklenir.
- diyalog da başlar.
- İş akışı tanımında bir faaliyet olarak referans alınır.

Tek adımlık görevleri çalıştırmak
Bir işletme sürecini işlemek için her zaman birkaç adımdan oluşan kapsamlı iş akışı tanımı gerekli olmayacaktır. Genellikle ihtiyaç duyulan fonksiyonellik, tek bir adımla sağlanacaktır.
SAP Business Workflow tarafından uygulamaya konulan modül ilkeleri doğrultusunda, tek adımlı görevler gerektiğinde sık kullanılan ayrı modüller olarak dizayn edilmiştir.
Bir tek adımlık görev, sadece bilgili bir personel tarafından bir kez tanımlanmalıdır ve daha sonra bunu yapabilecek kişi yada kişi grubuna atanır ve uygun aracılarla işleme alınmalıdır.
Tek adımlı görevler daha sonra çoklu bir şekilde kullanılabilir yada bir modifikasyon veya dahili süreç bilgisi olmadan tek adım olarak tanımlanabilir.

Roller (Roles)
Bir ol, işletme kriterlerine göre bir personelin özelliklerini, karakteristiğini yada yetkisini açıklar.
- Rol maliyet merkezi yöneticisi
- Rol malzeme yöneticisi
- Rol müşteri hizmetleri temsilcisi
- Rol gelişimi sınıfı için sorumlu kişi
- Rol kullanıcının üstü
Bir rol, uygun aracı kümesi, tanımlama zamanında çok geniş yada belirsiz olarak tanındaığı zaman bir aracı belirlemede kullanılır.
Roller, belirli bir durumdaki tek adımlı görevin uygun aracılarının sayısını kısıtlamada kullanılır. Rol, işlenmiş uygulama nesnesi yada iş akışını çağırma bağlamında, çalışma zamanına kadar aktif olmayan
parametreleri kullanarak çözülür
 
Üst