Seri Üretim Profili

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
929
Çözümler
4
Tepki puanı
269
Puanları
63
Yaş
40
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
 1. SAP MM
 2. SAP PP
Katılım Bölgesi
 1. İzmir
Tanım

Seri üretim profili, seri üretimde planlama ve üretimin nasıl yürütüleceğini denetlemek için kullanılır.

Kullanım

Seri üretim için seri üretim profilinin kullanılması zorunludur. İçerisindeki kontrol parametreleriyle aşağıdaki işlemler denetlenir:

 • Çekme aktivitesi kullanılıp kullanılmayacağı
 • MTS seri üretimde raporlama noktası ile çalışılıp çalışılmayacağı.
 • Otomatik çekme esnasında hataların nasıl işleneceği
Entegrasyon

Seri üretim profili seri üretim uyarlama ekranında yaratılarak malzeme ana verisini MIP görünümüne tayin edilir.

pic1.pngDenetim Verileri1

pic2.png


pic3.png


Denetim Verileri 2

pic4.png


Hareket türleri

pic5.png


Ana Veri Tayini

pic6.png


MG-kaydında otomatik mal çekişi:

Mal çıkışlarının mal girişi ile aynı anda mı olacağı yoksa mal girişinin ayrıca mı yapılacağını belirler. Eğer işaretlenirse mal girişi ile çıkışı aynı anda olur. Atılmadığı takdirde bileşen grubu teyidi ile beraber yalnızca mal girişi yapılır.

NOT: Bu tık işaretli olmasına rağmen eğer proses denetimi uyarlaması içinde bileşen çıkışının mal girişinden ayrılması belirtilmişse bu daha baskın gelecek ve mal girişi esnasında tüketim yapılmayacaktır. İşaretlenmediği takdirde proses denetimi kullanılması ise tutarsızlık yaratacaktır. Bu durumda MFBFde teyit esnasında aşağıdaki şekilde bir hata alınır.

pic7.png


Raporlama noktası bildirimi:

Stoğa seri üretim için backflush yapılırken backflush raporlamasının yürütülüp yürütülemeyeceğini belirler. Bu raporlama noktaları kullanılarak şu işlemler gerçekleştirilebilir:

 • İşlemin yürütülebilmesi için gerekli ve işleme yakın bileşenlerin hazır edilmesini sağlar.Bu, özellikle yüksek işlem süreleri ile çalışırken çok faydalıdır.
 • Tamamlanmamış (in process) ne kadar malzemenin kaldığı hesaplanabilir.
 • Iskarta miktarları doğrudan uygun işlemde post edilebilir.
İş planında özgün kontrol noktası olarak tanımlanmış her işlem için raporlama noktası backflush yürütülebilir. Özgün kontrol noktası teyidi ile aynı şekilde yürütülür.

Seri üretim profili içerisinde bu işlemin zorunlu mu yoksa opsiyonel mi olacağı da ayarlanabilir.

pic8.png


NOT: Raporlama noktası zorunlu kılınması yalnızca “Fiili veri girişinin son RN otomatik mal giriş kaydı” seçeneğinin işaretlemesi ile anlamlı hale gelir. Bu durumda raporlama noktası bildirimi olmadan teyit verilmeye (üretim girişi yapılmaya) çalışılması durumunda aşağıdaki hata alınacaktır.

pic9.png


Kanbanlı raporlama noktası bildirimi yok:

Raporlama noktası teyitlerinin kanbansız yürütüleceğini ifade eder. Kanbanla üretilen miktarlar raporlama noktası teyidinde kullanılmaz.

Kanbanlı ve manuel kayıtlı raporlama noktası bildirimi:

Bu seçenek işaretlenirse raporlama noktasına ilişkin kontrol devreleri yaratılabilir ve üretilen miktarlar raporlama noktası stoku olarak kontrol devresi içerisinde teyit edilebilir.

Bu seçenekle üretilen malzemeler hem Kanbanla hem de seri üretim teyit fonksiyonu ile teyit edilebilir. Bununla birlikte seri üretim teyit fonksiyonu kullanılması durumunda Kanban uygulaması ile bağlantı olmayacaktır (Kanban statüsü güncellenmeyecektir). Kanbansız raporlama noktası stoklarının düzeltilmesi için MFBF işlem kodu kullanılabilir ancak kanban kartlarıyla ilgili tutarsızlık olmamasına dikkat edilmelidir.

Kanbanlı raporlama noktası, manuel kayıt yok:

Bu seçenek işaretlenerek raporlama noktasına istinaden kontrol devresi oluşturarak üretilen miktar kontrol devresi içinde teyit edilebilir .

Bu seçenekle yalnızca kanban fonksiyonu kullanılarak üretilmiş malzemeler teyit edilebilir. Teyit edilen miktar raporlama noktası stoku olarak yönetilir. Seri üretim teyit fonksiyonu kullanılabilir değildir.

Fiili veri girişinin son RN otomatik mal girişi kaydı:

Sistemin son raporlama noktası backflushı esnasında bileşen grubu mal girişini otomatik yapmasını sağlar.

 • Bu fonksiyon, zorunlu raporlama noktası prosedürü ile beraber kullanılır çünkü bu durumda veri girişi yalnızca raporlama noktasına istinaden yapılır. Manuel mal girişi gerçekleştirilemez.
 • Eğer opsiyonel raporlama noktası bildirimi kullanılıyorsa bu fonksiyon genellikle kullanılmaz (normalde sadece son bir backflush işlemi yürütülmektedir). Raporlama noktası backflushı yalnızca istisnai durumlarda mesela ıskarta üretimi gerçekleştirildiyse kullanılır.
Eğer son raporlamasından sonra başka işlemler bulunuyorsa sistem bu işlemler için mal çıkışı ve aktiviteleri işlemez. Bu işlemler için bileşen ve aktiviteler “son rapolama noktasından sonraki bileşen” ve ”raporlama noktasından sonraki işlem” seçenekleri ile teyit ekranında ayrıca işlenmelidir.

pic10.png

pic11.png

Proses Denetimi

Teyit işleminin yürütülmesini denetler. Hangi proseslerin mal girişi veya raporlama noktası backflushından ayrılacağını belirlemek için bu seçenek kullanılır. Şu prosesler mümkündür:

 • Bileşenlerin mal çıkışı
 • Aktivite işlemesi
Ayrıca münferit kayıtlar ayırılan prosesler sonradan yürütüldüğünde kümelenebilir.

Bu prosesler yürütülürken aşağıdaki seçenekler mümkündür:

 • Online işleme
 • Güncelleme taskı olarak işleme
 • Arka planda işleme
Kümeleme yalnızca mal çıkış ve aktivite işleme kombinasyonları için mümkündür. Bu proseslerden tek başına biri kümelenemez.

pic12.png


pic13.png


pic14.png


pic15.png


Kümüle yeniden işleme kaydı yarat:

Backflush işlemi esnasında hata ortaya çıkan bileşenler için yeniden işleme kayıtlarının yaratılıp yaratılamayacağını belirler. Çeşitli seçenekler mevcuttur:

 • Sistem sonradan işleme kaydı yaratmaz. Eğer hatalı mal hareketlerinin doğrudan diyalog ekranında düzeltilmesi isteniyorsa seçilmesi anlamlıdır. Aksi takdirde bilgi kaybedilir.
 • Sistem yeniden işleme kaydı yaratır. Sonradan işleme kayıtları kümüle olarak kaydedilir. Yani iki adet aynı hataya sahip çekme işlemleri gruplanır.
Ek münferit yeniden işleme kayıtları yarat:

Backflush işlemi esnasında hata ortaya çıkan bileşenler için münferit yeniden işleme kayıtlarının yaratılıp yaratılamayacağını belirler. Münferit yeniden işleme kayıtları için aynı hataya sahip iki kayıt mevcutsa bunlar ayrı kayıtlar olarak saklanır.Seri üretimde yeniden işleme kayıtları COGI işlem kodu ile işleniyorsa münferit kayıtlarla çalışılmak zorundadır.

Diyalogta Düzeltme yap:

Bileşenlerin backflushı esnasında hata ortaya çıkması durumunda ürün ağacı içerisinde düzeltmelerle ilgili yapılan seçimlerin kontrolünü sağlar.

Şu düzeltme seçenekleri mevcuttur:
 • Dialogta düzeltme yok
Bu durumda yeniden işleme kayıtlarının yaratması ve düzeltmelerin sonradan yapılması için ayarlama yapılmalıdır.
 • Dialogta düzeltme zorunlu
Sistem ancak tüm hatalı kayıtlar düzeltildikten sonra işleme izin verir. Dolayısıyla yeniden işleme kaydı yaratılmaz.
 • Dialogta opsiyonel düzeltme
Hatalarda düzeltme yapılabilecek bir dialog penceresi açılır. Eğer seçilirse ayrıca yeniden işleme kayıtlarının yaratılması sağlanmalıdır böylelikle gerekli düzeltmeler daha sonra yapılabilir ve bir veri kaybı yaşanmaz.

Aktivite Kaydı:

Backflush esnasında ürün masraf alıcısına aktivite gönderillip gönderilmeyeceğini denetler. Aşağıdaki masraf tahminleri bazında aktivite göndermek mümkündür.
 • Ürün masraf alıcısı için birincil masraflar
Bu masraf tahmini üretim versiyonu bazında yaratılabilir. Bir dönemde bir malzeme farklı rota ve versiyonlar kullanılarak üretiliyorsa kullanmak anlamlıdır.
 • Malzeme başına standart masraf tahmini
Bu masraf tahmini bir dönem içinde bir iş planına referans olarak bir kereye mahsus yaratılır. Eğer malzeme bir dönem içinde tek bir üretim versiyonu ile üretiliyorsa aktiviteler bu masraf tahmini doğrultusunda gönderilebilir.

Parti kullanım yeri listesi:

Bu gösterge işaretlenirse parti kullanım listesi güncellenmesi parti spesifik bir güncelleme ise geliştirilir (multibatch fonksiyonu). Yani ilgil seri üretim ile üretilmiş partiler fiiliyatta kullanılan bileşenlerle ilişkilendirilir. Geliştirilmiş güncelleme seri üretim backflush esnasında gerçekleştirilir. Temelde sipariş bağlantılı olan parti kullanım verisinin normal güncellemesi ile beraber parti kullanım yeri listesi geliştirilmiş güncelleme yardımıyla üretilen ve kullanılan partiler arasındaki ilişkiyi tekrar kurabilir. Bu geliştirme olmadan parti kullanım yeri listesi yalnızca sipariş ilişkili toplam kayıtları getirir. Parti kullanım verisinin güncellenmesi Parti yönetimi “Parti kullanım yeri listesi için ayarlar” uyarlaması aktif edilmiş olamlıdır. Tek başına geliştirilmiş güncelleme parti kullanım yeri listesini getirmez.

pic16.png


pic17.png


Planlı siparişin azaltılması:

Backflush esnasında sistemin planlı sipariş miktarlarını nasıl azaltacağını denetler. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
 • Planlı sipariş miktarları azaltılmaz
 • Malzemenin tanımlanmış üretim versiyonuna tayinli tüm planlı siparişler azaltılır.
 • Malzemenin herhangi bir üretim versiyonun atanmamış planlı siparişler de azaltılır.
 • Malzemenin diğer üretim versiyonlarına atanmış planlı siparişler de azaltılır.
Azaltma süresi:

Azaltılacak planlı siparişlerin sayısında zaman sınırlaması. Üretim miktarlarını azaltırken sistemin dikkate alacağı gün sayısı burada girilir. Azaltma dönemi, backflush tarihine burada girilen gün sayısı ilave edilerek hesaplanır. Sistem tüm planlı siparişleri azaltır ve azaltma döneminde miktarları çizelgeleme çalıştırır.

Azalacak planlı siparişlere göre bileşen çekme:

DTS (Deadline technical state) fonksiyonunun aktif eililp dilmeyeceğini belirlr. Bu seçenek işaretlendiğinde seri üretim esnasında backflush mevcutsa sistemin davranışı değişir:
 • Kullanıcı bir planlı sipariş numarası girmeksizin üretim versiyonuna istinaden backflush gerçekleşir.
 • Backflush azaltılımış planlı siparişler için bileşen listesi bazında bileşenler için mal çıkışı gerçekleştirir.
 • Bu prosedür standart davranıştan farklıdır. Standartta ürün ağacı kayıt tarihinde patlatılır (backflush kayıt tarihi) veya MFBF işlem kodunda girilebilecek revizyon seviyesi ile patlatılır.
Alan yalnızca DIMP_GENERAL anahtarı aktif edilrse gösterilir.

Sabitleme mantığı:

Seri üretim planlama tablosunda hangi sabitleme mantığının kullanılacağını belirler. Aşağıdaki yöntemler mevcuttur:
 • Planlı siparişler sabitlenmez
Planlama tablosunda bir üretim hattına tayin edilmiş üretim miktarlarının planlı siparişleri MRP tarafından sabitlenmeyecekse bu işaretlenir. Yani bir sonraki planlama çalışmasında planlı siparişler değiştirilebilir.
 • Planlı siparişler sabitlenir
Planlama tablosunda bir üretim hattına tayin edilmiş üretim miktarlarının planlı siparişleri MRP tarafından sabitlenecekse işaretlenir. Yani bir sonraki planlama çalışmasında bu planlı siparişler artık değiştirilemez. Planlı siparişin detay görünümünde sabitleme işareti ile sabitlendiği görülebilir.Sistem yalnızca sabitleme süresi dışında kalan planlı siparişleri sabitler.

Ters kayıtta planlı sipariş yarat:

Backflush esnasında azaltılmış planlı siparişler için backflush geri alınması durumunda bu planlı siparişlerin tekrar yaratılmasının nasıl olacağını belirler. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • Sistem herhangi bir planlı sipariş yaratmaz
 • Sistem o gün için ters kaydı alınmış mal giriş hareketleri için planlı sipariş yaratır.
 • Sistem, planlı siparişleri, iptal sırasında otomatik çalışam asenkronize MRP esnasında (tek kalem-tek seviye) yaratır. Planlı siparişlerin miktarları güncel ihtiyaç durumuna bağlıdır.
Stok belirleme kuralı:

Stok belirleme kuralını ifade eder.

Stok belirleme kuralı ve stock belirleme grubu stok belirleme stratejisi altında tek bir anahtarda kombine edilir.

Her bir uygulama için hangi business işleminin hangi kuralı kullanacağı uyarlamasında belirlenir. Bileşen için bi stok belilirleme kuralı yürütmeden önce bileşen grubunun seri üretim profilinde bir stok belirleme kuralı girilmiş olmalıdır.

Parti arama şeması:

Arama prosedürü, strateji türlerinin sırasını belirler. Bu strateji türleri için sistem, parti belirleme penceresi içinde strateji kayıtlarını belirlemeyi dener. Bileşen parti belirlenmesinin yürütülmesi içim bileşen grubu seri üretim profili içerisinde arama prosedürünün belirlenmesi bir ön koşuldur.

Kümelenen İhtiyaçlar:

Bir gün içierisinde bir bileşen için çok sayıda ikincil ihtiyaç varsa günlük anlamda bu ihtiyaçların toplam ihtiyaçlar olarak gruplanıp gruplanmayacağını denetler.

Malzeme ana verisi içinde münferit/toplu göstergesi, ikincil ihtiyaçların bulunduğu bileşenler için toplu ihtiyaç olarak işaretlenmelidir.
 

ozgury

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Şub 2018
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Puanları
1
Yaş
44
Kullandığınız SAP Modülleri
 1. SAP MM
 2. SAP PP
 3. SAP CO
Katılım Bölgesi
 1. İzmir
güzel dökümantasyon..
 
Üst